آخرین خبرها
خانه / مقالات / مقالات طب سنتی

مقالات طب سنتی

نکته های شنیدنی: دندان قروچه

نکته های شنیدنی: دندان قروچه

#بیماریهای_لب_دهان_دندان 😬علاج دندان قروچه تخم خرفه و جوز و بادام و فندق و نبر بریان شده و زرده تخم مرغ بریان شده رفتن آب به دندان👇👇 نفع میکند از رفتن آب بدندان که موقع آشامیدن آب سرد دندان بدرد آید دندان را به چیزهای بسیار گرم مانند نان داغ و زرده تخم مرغ برشته شده فرو کردن و صبر بر ... ادامه مطلب »

نکته های شنیدنی: داءالثعلب

نکته های شنیدنی: داءالثعلب

#بیماریهای_پوست_و_مو 🥀🥀داءالثعلب 🥀معالجه داءالثعلب:مالیدن موضع به خرقه زبری تا سرخ شود،بعد از آن مالیدن پیاز طعام یا پیاز نرگس یا پیاز عنصل هر گاه حرقت بهم رسد به موم و روغن گل سرخ چرب کنند تا تسکین یابد،. بعد از آن پیاز را دوباره استعمال نمایند تا به اصلاح آید. 🥀توصیف طلای قوی که داءالثعلب را مفید است: کف دریا ... ادامه مطلب »

حجامت در اسلام

حجامت در اسلام

#حجامت_در_اسلام: حجامت در اسلام جایگاه خاصی دارد و در این زمینه حدیثهای فراوانی نقل شده است که در ذیل به برخی از آنها اشاره می شود: رسول اعظم (ص) در حدیث شب معراج می فرمایند: فی لَیلَه اَسری بی الَی السماءِ ما مَرَرتُ بِملاء مِنَ الملائِکَهِ اِلا اَن قالوا یا محَمَد اِحتجِم و امر اُمَتِکَ بِالحِجامَه وقتی به آسمان هفتم ... ادامه مطلب »

خشکی بینی

خشکی بینی

#بیماریهای_بینی 🤥👃در معالجه خشکی ریشه بینی 🍂و نفع میکند خشک ریشه بینی را بروغن گل سرخ چرب کردن هرشب و اگر موم در روغن گل سرخ بگدازند و پیه مرغ اندکی داخل بگذارند، و کتیرا را نرم ساییده بر آن بپاشند و در هاون صلایه نمایند تاغلیظ شود مثل مرهم در بینی گذارند نافع است. پی نوشت: صلایه کردن: ساییدن کد ... ادامه مطلب »

نکته های شنیدنی: در نکوهش مصرف شراب

نکته های شنیدنی: در نکوهش مصرف شراب

💦 در نکوهش مصرف شراب در اینجا در مورد بدی ها و ضررهای شراب از نظر عقلی و نقلی مطالبی را بیان می کنم تا همان طور که این رساله مبتنی بر دستورات حفظ سلامتی بدن است، محتوی یک قاعده از قواعد حفظ ایمان هم باشد. اما دلیل عقلی منع مصرف شراب این است که هر چه کمی صرف نظر ... ادامه مطلب »

نکته های شنیدنی: کشیدن دندان

نکته های شنیدنی: کشیدن دندان

#بیماریهای_لب_دهان_دندان قلع دندان واز چیزهاییکه قلع دندان میکند بیخ کبر و پوست توت و عاقر قرحا و زردچوبه و زرنیخ زرد و شیر یتوعات، بیخ حنظل و شیر شبرم و چوب شبرم، هر یک بتنهایی و باهم قلع دندان مینمایند. اگر آنها را چند روز با هم در سرکه بسیار کهنه صلایه کنند و طلا نمایند به آن بیخ دندان ... ادامه مطلب »

بالنگو

بالنگو

#بالنگو ✍شبیه تخم شربتی است اما کشیده تر و بلندتر و لعاب زیادی تولید می کند. ♨درجه اول گرم و تر است. ❤👌مقوی قلب و مفرح است. 😱😌رفع وحشت می کند،  یعنی اگر کسی بی دلیل از چیزی بترسد،  شربت بالنگو با زعفران مصرف کند. کد مطلب: ۹۶۱۰۲۵۰۷ ب   ادامه مطلب »

نکته های شنیدنی: بوی بد دهان

نکته های شنیدنی: بوی بد دهان

#بیماریهای_لب_دهان_دندان بَخَر نفع میکند از بخر که سبب آن عفونت دندانها و سیاهی آنها و آفت دهان نباشد؛ تنقیه بدن به حب صبر و مصطکی به ایارج فیقرا  و آبکامه تجرع نمودن و قی کردن دوایی که بخر را نافع است👇👇 سعد،پوست ترنج، قرنفل، عود خام، و سنبل طیب از هر کدام یک مثقال مشک یک قیراط به آب سیب ... ادامه مطلب »

نکته های شنیدنی: شقاق زبان 

نکته های شنیدنی: شقاق زبان 

#بیماریهای_لب_دهان_دندان 👅شقاق زبان و شقاق زبان را نافع است سپستان در دهان نگهداشتن و کتیرا بر زبان مالیدن و آشامیدن شیره جو و لعاب بذر قطونا و تدبیرات مدبره کردن و غذا پاچه و تخم نیم برشت خوردن. پی نوشت: شقاق: ترَک، شکاف کد مطلب:‌ ‌۹۶۰۹۱۴ ۵pc ادامه مطلب »