آخرین خبرها
خانه / مقالات / مقالات طب سنتی (برگ 17)

مقالات طب سنتی

نکته های شنیدنی: بیماری های معده – بخش هشتم

نکته های شنیدنی: بیماریهای معده - بخش هشتم

🌾 نکته های شنیدنی 🌾 #بیماریهای_معده_۸ ✴صاحبان ضعف شهوت و باحرارت معده : درمان با میبه ساده و شرح میبه👇👇 شیره به ترش یک جزء شراب کهنه نیم جزء شکرطبرزد یک جزء بپزند و استعمال کنند ✴صفت دوایی که تقویت معده کند: گل سرخ آسیا کرده ده درم طباشیر پنج درم سماق منقی از دانه سه درم و مصطکی یک ... ادامه مطلب »

نکته های شنیدنی: بیماریهای گوش (بخش چهارم)

نکته های شنیدنی: بیماریهای گوش (بخش چهارم)

#بیماریهای گوش(۴) 👂درد گوش 🍁در معالجه داخل شدن جانوران در گوش صبر را در آب حل کرده و در گوش بچکانند تا پر شود عصاره افسنتین و عصاره برگ شفتالو و یا عصاره کبر و یا آب باقلی هندی و یا آب پودنه و یا جوشانیده پیه حنظل و یا زهره بز در گوش چکانند هر کدام که حاضر بود ... ادامه مطلب »

هدف از دلک 

هدف از دلک 

  🔹 متراکم نمودن اندام های متخلخل 🔹سفت کردن اندامهای نرم 🔹تخلخل بخشیدن به اندامهای متراکم 🔹نرم کردن اندامهای سفت و سخت می باشد . «« در حقیقت دلک نوعی ورزش است »» زیرا باعث رقیق شدن و تحلیل رفتن مواد زائد و جذف خون و مواد مغذی به سوی اندام می شود. همچنین دلک به دلیل سفت و سخت ... ادامه مطلب »

نکته های شنیدنی: بیماری های معده- بخش هفتم

نکته های شنیدنی: بیماری های معده- بخش هفتم

🌾 نکته های شنیدنی 🌾 #بیماریهای_معده_۷ ✴التهاب معده و تقویت و درمان آن وباصلاح آوردن تب و حرارت: نافع است گل سرخ و صندل سفید و آب به و آب سیب و آب مورْد و گلاب باقلیلی کافور ساییده بر معده و کبد ملتهب بنالند ✴ورم معده اگر گرم باشد: فصد کردن و آب میوه های ترش و قابض و ... ادامه مطلب »

نکته های شنیدنی: بیماری های گوش (بخش سوم)

نکته های شنیدنی: بیماری های گوش (بخش سوم)

#بیماریهای گوش(۳) 👂درد گوش 🍁درد گوش که سبب آن برودت و ریاح غلیظ باشد: یک درم جند بیدستر و نیم درم فرفیون را در نیم اوقیه زیت گرم(خالص)تنها با دو قطره قطران یا روغن گاوی در گوش چکانند. ویا سداب را یا سیر یا پیاز را در زیت (۲_۳قطره)در گوش چکانند نفع میکند. 🍁درمان دوی و طنین که با حرارت ... ادامه مطلب »

دلک

دلک

🔻در حالت کلی عبارت است از اعمال فشار متواتر برروی اندامهای بدن جهت آزاد کردن انرژی های محبوس در آن اندام و همچنین افزایش جریان خون به سمت اندام تحت ماساژ، دلک جهت برطرف کردن مشکلاتی که به دنبال کاهش جریان خون و انسداد در آن اندام بوجود آمده است کاربرد دارد . کدمطلب: ۹۶۱۲۲۲   ۱pc ادامه مطلب »

نکته های شنیدنی: بیماری های معده – بخش ششم

نکته های شنیدنی: بیماری های معده - بخش ششم

🌾 نکته های شنیدنی 🌾 #بیماریهای_معده_۶ ✴ضعف استمراء و بدی رنگ رو با معجون خبث الحدید: هلیله سیاه و آمله و بلیله از هر کدام پنج درم، سنبل و اخذر و سعد و زنجبیل و فلفل و نانخواه و کندر از هر کدام پنج درم ، براده آهن نصف یا یکسوم داروهای ذکر شده خبث الحدید را مثل سرمه ساییده ... ادامه مطلب »

نکته های شنیدنی: زخم های عارضه در کودکان 

نکته های شنیدنی: زخم های عارضه در کودکان 

🌾 نکته های شنیدنی 🌾 #زخمهای_عارضه_در_کودکان 🔻زخم (شیرینه”) در کودکان بیشتر در ناحیه سر و صورت دیده می شود و این عارضه در اثر زیادی خون و رطوبت پوست به وجود می آید. از نشانه های ان قرحه و یا زخمهای کوچکی است که از آن ترشحات آبکی می تراود که این ترشحات صورت و سر کودک را میپوشاند و ... ادامه مطلب »

نکته های شنیدنی: بیماری های معده – بخش پنجم

نکته های شنیدنی: بیماری های معده - بخش پنجم

🌾 نکته های شنیدنی 🌾 #بیماریهای_معده_۵ ✴دردهای کهنه معده و قی طعام دائمی:درمان این درد سنبل یک جزء مصطکی سه جزء دارچین دو جزء اذخر و سعد کوفی از هر کدام یک ونیم جزء فلفل ، جندبیدستر و مر مکی از هر کدام یک جزء مجموعا همه را با هم مخلوط سازند یک مثقال ازین مخلوط با یک دانگ صبر،و ... ادامه مطلب »

نکته های شنیدنی: بیماریهای گوش (بخش دوم)

نکته های شنیدنی: بیماریهای گوش (بخش دوم)

#بیماریهای گوش(۲) 👂درد گوش 🍁اگر سیلان درد مطوّل بهم رساند: فتیله ای آغشته به روغن و زنگار ۲یا۳مرتبه در گوش گذارد ، سپس فتیله را در مرهم زنگار و عسل یا در زنگار تنها یا عسل تنها گردانیده داخل گوش نمایند. 🍁در معالجه ثقل سمع(کم شنوایی)و دوری و طنین : گوش را به بخار فودنه(پودنه)جوشانیده،مرزنجوش ، افسنطین،در برنجاسف داشتن، به ... ادامه مطلب »