آخرین خبرها
خانه / مقالات / مقالات طب سنتی (برگ 20)

مقالات طب سنتی

نقرس سوداوی

نقرس سوداوی

نقرس سوداوی نقرس سوداوی، درد در این نوع نقرس پنهان است به جهت قلت کمیت و سردی مزاج سودا و برگشتن رنگ و رو و قلت تمدد و سختی در ورم و سود یافتن نسبت به موادی که طبع گرم دارند همراه با کمی رطوبت. علاجش استفراغ سوداست به فصد با تدبیر اگر در پایان کار غلظت نباشد و با ... ادامه مطلب »

در امراض معده: سوءهضم معده و تُخَمه (بخش‌ دوم)

در امراض معده: سوءهضم معده و تُخَمه (بخش‌ دوم)

در امراض معده مشکلات معده بسیار گسترده است در این فصل از مطالب از سوءهضم معده و تُخَمه بدانید (بخش‌ دوم) سوءهضم وقتی غذا تناول شود چون هضم مطلوب رخ نمی دهد و خلط خوب به وجود نمی آورد و به اندام ها نمی رساند و قابلیت عضو شدن به بدن را ندارد و حتی اگر خیلی بد باشد تبدیل ... ادامه مطلب »

نکته های شنیدنی: خارش پوست

نکته های شنیدنی: خارش پوست

#بیماریهای_پوست_و_مو 🔆قوبا در معالجه قوبا به حماض و اترج و یا  اقاقیا و سرکه و آب خرفه و کتیرا که در سرکه خیسانده باشند طلا نمودن مفیداست. و چرب کردن به روغنهای مناسب بتنهایی که اگر ادامه یابد اکثر اوقات نافع ایت. پی نوشت:  قوباء: بیماری خارش دار پوست توام با خشکی کد مطلب: ۹۶۰۹۲۶ ۱۳pc ادامه مطلب »

نقرس صفراوی

نقرس صفراوی

نقرس صفراوی یعنی در اثر غلبه صفرا حادث می گردد و زردی رنگ و رو و شدت درد و التهاب و احساس سود یافتن از چیزهای طبع خنک است. برای علاج فصد می‌کنند و بعد از آن به اسهال کردن با جوشانده هلیله و امثال آن از چیزهایی که صفرا را اخراج می‌کند و روغن مالی باروغن های خنک کننده ... ادامه مطلب »

نکته های شنیدنی: جذام

نکته های شنیدنی: جذام

#بیماریهای_پوست_و_مو 🔆🔆جذام درمعالجه جذام در ابتدا فصد و اسهال سودا به ادویه که در باب مالیخولیا از نظر دوا و غذا مذکور است بعمل بیاورند. ✨و حمام دائم به آب شیرین،و اقتصار بر آشامیدن شیر مخصوصاشیر میش، به قدر امکان و بعضی اوقات به قلیلی کمک نمایند. ✨ودر حمام به بوره و خاکستر چوب انجیر بدن را مالیدن و بعد ... ادامه مطلب »

امراض معده: ورم معده گاهی حار دموی یا صفراوی است (بخش‌ اول)

امراض معده: ورم معده گاهی حار دموی یا صفراوی است

در امراض معده‌: ورم معده گاهی حار دموی یا صفراوی است. علامت آن گرم بودن بدن به حالت تب است به جهت نزدیکی قلب با معده و آسانی رسیدن ابخره‌ی تباه شده به قلب و التهاب و رنجوری و دردمندی در موضع معده به جهت قوی بودن حس معده و ظاهر شدن ورم است در نزد حس، یعنی ورم با ... ادامه مطلب »

نکته های شنیدنی: قرمزی همراه باخارش پوست

نکته های شنیدنی: قرمزی همراه باخارش پوست

#بیماریهای_پوست_و_مو 🔆🔆شری در معالجه شری اسهال به مطبوخ هلیله زرد باید نمود ، و دوغ ترش و آبغوره و بذر قطونا و شکر بیاشامد. [ولنج خراسانی که بنام افلنج خراسانی معروف است را بصورت گرد یک مثقال باشکر ۱۰درهم کفلمه میکنند، مفیداست] ✨✨ ودر آب نیم گرم هر گاه کرب و اضطراب بهم رسد بنشینند. ✨✨و فصد کنند هرگاه [تعدادآن ... ادامه مطلب »

نقرس دموی

نقرس دموی

نقرس دموی یعنی در اثر غلبه‌ی دم رخ دهد. اگر از دم باشد که دردمندی و شدت ضربان دارد و به همراه سایر علامت های غلبه خون. علاجش فصد است از جهت مخالف در قطر واحد نه در هر دو قطر و اگر در عام بدن باشد باید از دو جهت صرف نمود. دیگری اسهال است بعد از نُضج کامل ... ادامه مطلب »

نکته های شنیدنی: عرق سوز شدن

نکته های شنیدنی: عرق سوز شدن

#بیماریهای_پوست_و_مو 🔆حفص در معالجه حفص اکثر موضعی را که عرق بسیار میکند به آب سرد بشویند. و طلا نمایند به توتیا ومر مکی سفید که از عرق جلوگیری مینماید و منع بهم رسیدن حفص مینماید و هر گاه بهم  رسیده باشد به تدابیر مذکوره در سعفه و از نظر غذا و دوا به موارد مذکوره در شری عمل نمایند. پی ... ادامه مطلب »