آخرین خبرها
خانه / مقالات / مقالات طب سنتی (برگ 25)

مقالات طب سنتی

تاثیر به بر روی دستگاه گوارشی

تاثير به بر روی دستگاه گوارشي

♦️ چون فیبر زیادی دارد مقوی معده و دستگاه گوارش است. ♦️ میوه و آب آن، برای زخم‌های دهانی، لثه و گلو بسیار سودمند است. ♦️ بوی بد دهان را از بین می‌برد. ♦️ اسهال‌های ساده و اسهال خونی را کنترل می‌کند. ♦️ برای هضم غذا مفید است.   کد مطلب: الف۹۶۰۸۰۳۱۰ ادامه مطلب »

نکته های شنیدنی: در بیان طبیخات؛ خلیات – زیر باج

نکته های شنیدنی: در بیان طبیخات

‌ 💐🍃🌿🌸🍃🌾🌼 🍃🌺🍂 🌿🍂 🌾 🌸 🌹 نکته های شنیدنی 🌹 🥘🥙در بیان طبیخات 🥀خلیات مثل سکباج :معرب سرکه با است که آش سرکه است. ومقطع و ملطف و مبرد و قاطع صفرا و مسکن غلیان خون و مضر نحیف البدن و مضر علل عصبانی و سوداوی و سرفه و سحج و ضعف معده و مثانه و رحم و قولنج ... ادامه مطلب »

چرا افراد نسبت به خواب مختلفند

خواب

 افراد نسبت به خواب مختلفند: ۱- بعضیها همیشه احساس خواب آلودگی میکنند و هر ساعتی که اراده کنند میتوانند بخوابند و به محض گذاشتن سر روی زمین میخوابند، این افراد از نظر مزاجی دموی هستند. و علت دیگر این حالت زیاد غذا خوردن است که انسان را وادار به نوشیدن زیاد آب میکند که سبب زیاد خوابیدن است . زیرا ... ادامه مطلب »

نکته های شنیدنی: از خواص انجیر خشک

نکته های شنیدنی: از خواص انجیر خشک

نکته های شنیدنی اگر یک مشت انجیر خشک را در یک لیتر آب و یا بهتر است که در یک لیتر شیر محلی بجوشانند داروی موثری به دست می آید که در مورد تحریک گلو و لثه های دندان می توان آن را غرغره و مضمضه کرد و نتایج موثری گرفت. انجیر با خرما،کشمش و عناب ترکیب “چهار میوه مخصوص ... ادامه مطلب »

نکته های شنیدنی: دربیان طبیخات؛ مزورات – حصرمیه – سماقیه – رمانیه

نکته های شنیدنی: دربیان طبیخات

‌ 💐🍃🌿🌸🍃🌾🌼 🍃🌺🍂 🌿🍂 🌾 🌸 🌹 نکته های شنیدنی 🌹 #طبیخات 🥘🥙دربیان طبیخات 🥀مزورات :شوربایی که در او گوشت نباشد. مناسب است در امراض حاره. تعیین محل آن بعهده طبیب حاذق است. 🥀حصرمیه :که آش غوره نامند. دفع صفرا مینماید، و به محرورین خاصه در فصل تابستان زیاد نافع است. 🥀سماقیه : که آش سماق باشد، بهترش آنست که ... ادامه مطلب »

نکته های شنیدنی: در بیان طبیخ ها؛ اسفید باج

نکته های شنیدنی: اسفید باج

💐🍃🌿🌸🍃🌾🌼 🍃🌺🍂 🌿🍂 🌾 🌸 🌹 نکته های شنیدنی 🌹 🥘🥙در بیان طبیخها 🥀اسفید باج: فارسی مطلق آن شوربا است. که به گوشت و آب تنها عمل آورده باشند بدون اضافه کردن ترشی. غذایی موافق است. در اکثر احوال و ازمان و اسنان. مناسب معتدل المزاجان است، سریع الغذا ،مرطب جسد و مولد منی است و از برای اصحاب زکام ... ادامه مطلب »

نکته های شنیدنی: در بیان طبیخ ها؛ مطنجنات (خورش ها)

نکته های شنیدنی: مطنجنات (خورش ها)

💐🍃🌿🌸🍃🌾🌼 🍃🌺🍂 🌿🍂 🌾 🌸 🌹 نکته های شنیدنی 🌹 #طبیخها 🥘🥙دربیان طبیخ ها 🥀 مطنجنات :(خورشها) مناسب معدهء ضعیف و اصحاب رطوبت و بلغم را نافع زیرا که معدهء رطب را خشک میسازد و تقویت میکند. 🥀قلایا:(جمع قلیه) اقسام مختلف دارد. پاره ای از آن مرخی معده و پاره ای مقوی معده و پاره ای مجفف ابدان. وآنچه از ... ادامه مطلب »

نکته های شنیدنی: در بیان طبیخ ها؛ بریان

نکته های شنیدنی: بریان

💐🍃🌿🌸🍃🌾🌼 🍃🌺🍂 🌿🍂 🌾 🌸 🌹 نکته های شنیدنی 🌹 🥘🥙در بیان طبیخ ها 🥀بریان : که در تنور طبخ میدهند. کثیرالغذا و مسمن بدن ودر اوقات سرد ، مناسب اکثر امزجه و لکن بطیء الانهضام مولد بلغم و نفخ مصلح آن فلفل و دار چینی و ترشیها پی نوشت احیای سلامت: مسمن:چاق کننده_امزجه:جمع مزاج_بطیءالانهضام:سنگین و دیر هضم_ کد مطلب: ... ادامه مطلب »

مستند شریان – قسمت هفتم (بخش پایانی)

مستند شریان

مستند ۷ قسمتی شریان، اولین کار بلند تلویزیونی دربارهٔ وضعیت نظام سلامت، تغذیه و جایگاه طب اسلامی ایرانی است که از شبکه افق صدا و سیما پخش شده است. طب اسلامی ایرانی در طول تاریخ دستخوش تغییرات زیادی شده و از دانش های مختلف زمانه بهره ها برده است در عین حال همواره به عنوان یک مکتب مستقل به حیات ... ادامه مطلب »

نکته های شنیدنی: در بیان طبیخ ها؛ مکبب و کباب

در بیان طبیخ ها

‌ 💐🍃🌿🌸🍃🌾🌼 🍃🌺🍂 🌿🍂 🌾 🌸 🌹 نکته های شنیدنی 🌹 #طبیخها 🥘🥙در بیان طبیخها 🥀مکبب و کباب: عبارتست از گوشتی که به چوبی یا سیخی آهنی کشند و بر روی آتش بگردانند تا بریان شود اختلاف طبع آن به حسب اختلاف لحوم است. باید که در برشتگی جمیع اجزای آن مساوی باشد. و آن مولد خون و مبهی و ... ادامه مطلب »