آخرین خبرها
خانه / مقالات / مقالات طب سنتی (برگ 30)

مقالات طب سنتی

چرا افراد نسبت به خواب مختلفند

خواب

 افراد نسبت به خواب مختلفند: ۱- بعضیها همیشه احساس خواب آلودگی میکنند و هر ساعتی که اراده کنند میتوانند بخوابند و به محض گذاشتن سر روی زمین میخوابند، این افراد از نظر مزاجی دموی هستند. و علت دیگر این حالت زیاد غذا خوردن است که انسان را وادار به نوشیدن زیاد آب میکند که سبب زیاد خوابیدن است . زیرا ... ادامه مطلب »

نکته های شنیدنی: از خواص انجیر خشک

نکته های شنیدنی: از خواص انجیر خشک

نکته های شنیدنی اگر یک مشت انجیر خشک را در یک لیتر آب و یا بهتر است که در یک لیتر شیر محلی بجوشانند داروی موثری به دست می آید که در مورد تحریک گلو و لثه های دندان می توان آن را غرغره و مضمضه کرد و نتایج موثری گرفت. انجیر با خرما،کشمش و عناب ترکیب “چهار میوه مخصوص ... ادامه مطلب »

نکته های شنیدنی: دربیان طبیخات؛ مزورات – حصرمیه – سماقیه – رمانیه

نکته های شنیدنی: دربیان طبیخات

‌ 💐🍃🌿🌸🍃🌾🌼 🍃🌺🍂 🌿🍂 🌾 🌸 🌹 نکته های شنیدنی 🌹 #طبیخات 🥘🥙دربیان طبیخات 🥀مزورات :شوربایی که در او گوشت نباشد. مناسب است در امراض حاره. تعیین محل آن بعهده طبیب حاذق است. 🥀حصرمیه :که آش غوره نامند. دفع صفرا مینماید، و به محرورین خاصه در فصل تابستان زیاد نافع است. 🥀سماقیه : که آش سماق باشد، بهترش آنست که ... ادامه مطلب »

نکته های شنیدنی: در بیان طبیخ ها؛ اسفید باج

نکته های شنیدنی: اسفید باج

💐🍃🌿🌸🍃🌾🌼 🍃🌺🍂 🌿🍂 🌾 🌸 🌹 نکته های شنیدنی 🌹 🥘🥙در بیان طبیخها 🥀اسفید باج: فارسی مطلق آن شوربا است. که به گوشت و آب تنها عمل آورده باشند بدون اضافه کردن ترشی. غذایی موافق است. در اکثر احوال و ازمان و اسنان. مناسب معتدل المزاجان است، سریع الغذا ،مرطب جسد و مولد منی است و از برای اصحاب زکام ... ادامه مطلب »

نکته های شنیدنی: در بیان طبیخ ها؛ مطنجنات (خورش ها)

نکته های شنیدنی: مطنجنات (خورش ها)

💐🍃🌿🌸🍃🌾🌼 🍃🌺🍂 🌿🍂 🌾 🌸 🌹 نکته های شنیدنی 🌹 #طبیخها 🥘🥙دربیان طبیخ ها 🥀 مطنجنات :(خورشها) مناسب معدهء ضعیف و اصحاب رطوبت و بلغم را نافع زیرا که معدهء رطب را خشک میسازد و تقویت میکند. 🥀قلایا:(جمع قلیه) اقسام مختلف دارد. پاره ای از آن مرخی معده و پاره ای مقوی معده و پاره ای مجفف ابدان. وآنچه از ... ادامه مطلب »

نکته های شنیدنی: در بیان طبیخ ها؛ بریان

نکته های شنیدنی: بریان

💐🍃🌿🌸🍃🌾🌼 🍃🌺🍂 🌿🍂 🌾 🌸 🌹 نکته های شنیدنی 🌹 🥘🥙در بیان طبیخ ها 🥀بریان : که در تنور طبخ میدهند. کثیرالغذا و مسمن بدن ودر اوقات سرد ، مناسب اکثر امزجه و لکن بطیء الانهضام مولد بلغم و نفخ مصلح آن فلفل و دار چینی و ترشیها پی نوشت احیای سلامت: مسمن:چاق کننده_امزجه:جمع مزاج_بطیءالانهضام:سنگین و دیر هضم_ کد مطلب: ... ادامه مطلب »

مستند شریان – قسمت هفتم (بخش پایانی)

مستند شریان

مستند ۷ قسمتی شریان، اولین کار بلند تلویزیونی دربارهٔ وضعیت نظام سلامت، تغذیه و جایگاه طب اسلامی ایرانی است که از شبکه افق صدا و سیما پخش شده است. طب اسلامی ایرانی در طول تاریخ دستخوش تغییرات زیادی شده و از دانش های مختلف زمانه بهره ها برده است در عین حال همواره به عنوان یک مکتب مستقل به حیات ... ادامه مطلب »

نکته های شنیدنی: در بیان طبیخ ها؛ مکبب و کباب

در بیان طبیخ ها

‌ 💐🍃🌿🌸🍃🌾🌼 🍃🌺🍂 🌿🍂 🌾 🌸 🌹 نکته های شنیدنی 🌹 #طبیخها 🥘🥙در بیان طبیخها 🥀مکبب و کباب: عبارتست از گوشتی که به چوبی یا سیخی آهنی کشند و بر روی آتش بگردانند تا بریان شود اختلاف طبع آن به حسب اختلاف لحوم است. باید که در برشتگی جمیع اجزای آن مساوی باشد. و آن مولد خون و مبهی و ... ادامه مطلب »

نکته های شنیدنی: خواص شلغم از منظر تحفه

نکته های شنیدنی: خواص شلغم از منظر تحفه

🌹نکته های شنیدنی 🌹 ✅ خواص شلغم از منظر تحفه وقتی هوا سرد می شود نوع سبزیجاتی که خالق یکتا برای استفاده بشر قرار داده است نیز متفاوت می شود. یکی از این سبزیجات که در فصول سرد به دست میآید و برای تندرستان و بیماران حکم کیمیا را دارد، 🌱 شلغم 🌱 است. ابتدا لازم است با نگاهی به ... ادامه مطلب »

مستند شریان – قسمت ششم

مستند شریان

مستند ۷ قسمتی شریان، اولین کار بلند تلویزیونی دربارهٔ وضعیت نظام سلامت، تغذیه و جایگاه طب اسلامی ایرانی است که از شبکه افق صدا و سیما پخش شده است. طب اسلامی ایرانی در طول تاریخ دستخوش تغییرات زیادی شده و از دانش های مختلف زمانه بهره ها برده است در عین حال همواره به عنوان یک مکتب مستقل به حیات ... ادامه مطلب »