آخرین خبرها
خانه / مقالات / مقالات طب سنتی (برگ 4)

مقالات طب سنتی

نکته های شنیدنی: هوا

نکته های شنیدنی: هوا

💨 هوا و ازجمله ضروریات بقا و اسباب حفظ صحت، هوا است که کار آن، دو چیز ست یکی ترویح؛ زیرا که مزاج، روح به سبب احتباس، حرارت، دچار تغیر می شود و هوای خارج، از طریق ” استنشاق، و تنفس به جوف (درون بدن) ی رسد و باعث تعدیل و اصلاح مزاج روح می شود. دوم، پاک کردن بدن ... ادامه مطلب »

بیماری های دندان (بخش‌اول)

بیماری های دندان (بخش‌اول)

حرکت دندان و افتادن آنها دلایل لق شدن دندان بیماری های لثه و دندن بخش‌اول گاهی از سوراخی عارض می گردد که دندان در آن قرار دارد چنانکه اطفال را عارض می شود اما از روی طبیعت زیرا که طبیعت آن را ساقط می گرداند به جهت آنکه دندان هایی که از اول رویش داشتند ضعیف اند در اصل خلقتشان، ... ادامه مطلب »

نکته های شنیدنی: علاج تب های حاره که طولانی شده باشد

نکته های شنیدنی: علاج تب های حاره که طولانی شده باشد

#حمیات 🔆علاج تب های حاره که طولانی شده باشد؛ ده درم گلقند شکری با ده درم سکنجبین [هرروز] 🔆و برای لرز: آشامیدن آب گرم با سکنجبین ساده و برای لرزه بوجود آوردن حالت قی و استفراغ مفید است، که باعث سبک شدن تب گشته و مدت آنرا کوتاه میکند. 🔆اگر لرزه بسیار شدید باشد؛ پوشانیدن خود را به جامه بسیار ... ادامه مطلب »

ورم لثه

ورم لثه

در امراض لثه و اورام آن بیماری‌های لثه گاهی در لثه اورام حار (گرم) به هم می‌رسد. علامتش درد و ضربان لثه است. علاجش فصد قیفال و چهار رگ است و اسهال به پخته شده میوه ها و هلیله زرد و شاهتره و مزه مزه کردن به آب هایی که ادویه خنک قابض در آن جوشیده شده باشد، مثل گشنیز ... ادامه مطلب »

نکته های شنیدنی: علاج تب های حارّه با زبان خشک

نکته های شنیدنی: علاج تب های حارّه با زبان خشک

#حمّیات 🔆علاج تبهای حارّه با زبان خشک: آشامیدن آب آلو سیاه در سحر (اگر با مزاج نرم نباشد) و ماءالسعیر در طلوع آفتاب آب کدو و خیار و هندوانه و[ باشکر ]در نصف النهار،خصوصا اگر تابستان باشد. و لعاب بذر قطونا با جلاب در شب و اگر غذا نخورده باشد دیگر بار ماءالشعیر نیاشامند. و طعام نخود بوداده با مثل ... ادامه مطلب »

اختلاج

اختلاج

تیک عصبی در پلک چشم و اعضای دیگر مثل قلب، معده، کبد و… اختلاج اختلاج به معنی پریدن و تپش است و آن حرکت غیر ارادی است که در بعضی از مواضع بدن مانند قلب معده و … رخ  می‌دهد و عضلاتی از قبیل پلک و لب را درگیر می‌کند. و آن حرکتی است سریع متواتر انقباضی و انبساطی زیرا ... ادامه مطلب »

نکته های شنیدنی: در بیان طبیخات

نکته های شنیدنی: در بیان طبیخات

🥘🥙دربیان طبیخات 🥀🥀زرشکیه :که آش زرشک میباشد. از برای جگرهای گرم و از برای کسیکه اکثر اوقات اسهال صفراوی عارض او شود بهتر است. منفعت آن از جمیع آشهای ترش بیشتر است. خصوص که با گوشت مرغ بچه و تیهو و دراج پخته باشند. 🥀🥀ریباسیه : که آش ریباس باشد. بهترش آنست که ترش و شیرین و خوشبو باشد. بجهت ... ادامه مطلب »

امراض معده: آروغ بدبو

امراض معده: آروغ بدبو

در امراض معده آروغ بدبوی حالتی حادث می‌شود که خروج باد حادث در معده از طریق دهان رخ می دهد و چون بسیار گردد هضم را فاسد می گرداند زیرا که طعام را بالا می آورد و نمی‌گذارد که در قعر معده قرار گیرد و بسا باشد که به قی (استفراغ) دفع نماید و سبب آن است که معده برای ... ادامه مطلب »

نکته های شنیدنی: اوقات نوشیدن آب (بخش چهارم)

نکته های شنیدنی: اوقات نوشیدن آب (بخش چهارم)

💦آشامیدن آب ناشتا بد است. بعلت نبودن غذایی که با او مخلوط گردد بابقای سردی به اعضای رییسه نفوذ مینماید و موجب ضعف حرارت غریزی میگردد. 💦و خوردن آب بعد از حرکت و در حمام و بعد حمام مضر است. زیرا که طبیعت آنرا بزودی جذب میکند و باعث اطفاء حرارت غریزی و ضعف قوا میگردد. 💦و دیگر آشامیدن آب ... ادامه مطلب »

امراض گوش: گوش درد ناشی از داخل شدن آب در گوش

امراض گوش: گوش درد ناشی از داخل شدن آب در گوش

در امراض گوش بیماری های گوش گوش درد ناشی از داخل شدن آب در گوش. زمانی است که آب در گوش وارد می‌شود که موجب ورم در گوش می‌شود و بسا باشد که با چرک گوش آمیخته شود و به جوش می آید و گوش را زخم می کند مخصوصاً وقتی که کیفیت نامناسب هم در گوش باشد. علامتش این ... ادامه مطلب »