آخرین خبرها
خانه / بایگانی برچسب ها : آب

بایگانی برچسب ها : آب

نکته های شنیدنی: اوقات نوشیدن آب

نکته های شنیدنی: اوقات نوشیدن آب

💦 عطشی که سبب آن خلط مالح یا بلاغم لزجه یا سودای احتراقی و یا از خوردن بارد رطب لزج مثل گوشت ماهی تازه در معده و فم آن مجتمع شود و طبیعت جهت غسل و دفع آن آب طلب کند و هر قدر آب بیاشامد بسبب جمود و الصاق آن خلط. عطش زیاده گردد معالجهء آن آشامیدن اندکی آب گرم ... ادامه مطلب »

نکته های شنیدنی: زمان آشامیدن آب

نکته های شنیدنی: زمان آشامیدن آب

💦 زمان آشامیدن آب وقت آشامیدن آب،زمانی است که تشنگی صادق ایجاد شده باشد و مانعی برای آشامیدن آب وجود نداشته باشد یعنی حالات و عوارضی که منافی شرب آن است، متحقق نباشد. اما مقدار آب پس باید که آشامیده شود به قدری که غذا را بدرقه کند و حرارت را تسکین نماید”. و هر که در مزاج، او حرارت ... ادامه مطلب »

نکته های شنیدنی: ظرف آب (بخش اول)

نکته های شنیدنی: ظرف آب

💦بهترین ظرف بجهت آشامیدن آب پیاله و کاسه چینی  یا قدح سفالی صاف و پاکیزه است که سر آن مکشوف باشد که آنچه در آنست ظاهر و نمایان گردد واگر سفید باشد بهتر است، که اگر چیزی در آن باشد آشکار گردد و باید که شکل آن چنان باشد که قعر آن تنگ و دهان آن گشاده باشد که آب ... ادامه مطلب »

نکته های شنیدنی: اوقات نوشیدن آب

نکته های شنیدنی: اوقات نوشیدن آب

آشامیدن آب بعد از نوشیدن اشیای عفصه قابضه یا مرخیهء لزج و یا ایستاده یا کمر بسته و یا به رو درافتاده و یا گردن منحرف و کج نموده و امثال اینها باعث ضعف و سستی اعصاب ومعده و احشاء و کبد و فساد رنگ و ثقل حواس و عروض نزلات و تهبّج اطراف و زیر چشم و سوء القنیه ... ادامه مطلب »

آب خوردن در بین غذا ممنوع!

آب خوردن در بین غذا ممنوع!

آب خوردن در بین غذا ممنوع! معده سالم و کارآمد ضامن سلامت کل بدن ماست و در روایتی از نبی اکرم (ص) آمده است: «معده خانه تمام بیماری هاست». معده بر روی غذا چند عمل مهم انجام می دهد که مصرف آب و مایعات خنک بر روی چند عمل تأثیر منفی می گذارند. این اعمال عبارتنداز: مالش و سایش با ... ادامه مطلب »

نکته های شنیدنی: علت لزوم ایستاده نوشیدن آب در روز و نشسته نوشیدن آب در شب

نکته های شنیدنی: علت لزوم ایستاده نوشیدن آب در روز و نشسته نوشیدن آب در شب

🌺نکته های شنیدنی🌺 ✅ علت لزوم ایستاده نوشیدن آب در روز و نشسته نوشیدن آب در شب ☘️امام صادق (ع):ایستاده آشامیدن آب در روز، غذا را گوارا و هضم می کند…   ☘️ امام صادق(ع): ایستاده آشامیدن آب در شب، زردآب را به دنبال دارد. ☘️ پیامبر خدا (ص): ده چیز پیری می آورد:… شبانه ایستاده آب نوشیدن… کد مطلب:۹۶۰۸۰۳۰۲pc ... ادامه مطلب »

منع نوشیدن آب، هنگام غذا خوردن

آّب

امام رضا علیه السلام : هرکس می خواهد معده اش او را آزار نرساند ، نباید میان غذا آب بنوشد تا غذا خوردن را به پایان رساند . هر کس میان غذا آب بخورد بدنش به روطوبت گراید ، معده اش ضعیف گردد و رگ هایش قوت غذا را به خود جذب نکند ؛ زیرا هرگاه پی در پی روی ... ادامه مطلب »