آخرین خبرها
خانه / بایگانی برچسب ها : احتباس

بایگانی برچسب ها : احتباس

نکته های شنیدنی: تدبیر استفراغ و احتباس

نکته های شنیدنی: تدبیر استفراغ و احتباس

تدبیر استفراغ و احتباس(۲) بر حافظ صحت واجبست که رعایت طبیعت نموده اگر احتباس عارض او شود باید که متوحه رفع آن گردد به تلیین یا به اسهال تا آنکه مجتمع نشود که باعث امراض از قبیل قولنج و سده و غیره از امراض عفونی گردند. مثل شوربای چربی که چغندر و اسفناج داشته باشد. یا به آش لیمو ویا ... ادامه مطلب »

نکته های شنیدنی: استفراغ و احتباس

ضرورت استفراغ ضرورت استفراغ اینست که هر غذایی وارد معده میشود در هر هضمی از چهار هضم فضله ای از او باقی میماند که اگر دفع و اخراج نشود و در بدن باقی بماند و حرارت در او تصرف نماید و متعفن و فاسد سازد وفساد آن سرایت به غذای جدید لاحق نماید و فاسد سازد به هر چه برخورد ... ادامه مطلب »