آخرین خبرها
خانه / بایگانی برچسب ها : تدابیر سالمندان

بایگانی برچسب ها : تدابیر سالمندان

نکته های شنیدنی: تدابیر کهول و مشایخ (بخش پنجم)

طب اسلامی

👴👵اندر تدابیر کهول و مشایخ (بخش پنجم) حضرت امام رضا علیه السلام میفرمایند: پیران را شب چیزی نخوردن خصوصا اگر گرسنه باشند بسیار مضر است. زیرا که فوت میگردد از ایشان قوتی که تدارک آن ممکن نباشد. بخور غذای سرد در تابستان و گرم در زمستان و معتدل در دو فصل دیگر ،به قدر برداشت قوت و خواهش خود. و ... ادامه مطلب »

نکته های شنیدنی: تدابیر کهول و مشایخ (بخش چهارم)

طب اسلامی

👴👵 اندر تدابیر کهول و مشایخ (بخش چهارم) پیران را شب گرسنه خوابیدن و چیزی تناول نکردن ممنوع است. زیرا که قوتی از ایشان فوت میگردد که تدارک آن بسیار مشکل است. و از جماع باید احتراز نمایند. و اگر طبیعت ایشان قبض باشد انجیر تازه در فصل آن تناول نمایند. و در زمستان انجیر را خیسانده و بخورند که ... ادامه مطلب »

نکته های شنیدنی: کهول و مشایخ (بخش سوم)

طب اسلامی

👴👵 اندر تدابیر کهول و مشایخ (بخش سوم) چون در ابدان شیوخ بلغم غالب میباشد به جهت ضعف هضم ایشان و قلت حرارت و سودا نیز غالب میباشد بجهت غلبه ارضیت، لهذا واجبست که از هر چه مواد بلغم زا و سودازاست اجتناب نمایند. و خون مطلقا نگیرند مگر نزد ضرورت شدیده آنهم اندک بقدر لایق بتجویز طبیب حاذق و ... ادامه مطلب »

نکته های شنیدنی: تدابیر کهول و مشایخ (بخش دوم)

طب اسلامی

👴👵اندر تدابیر کهول و مشایخ (بخش دوم) تدابیرمشایخ: که مزاج پیران باشد و مزاج ایشان مختلف میباشد،. بجهت آنکه اعضای اصلی آنها یابس و بارد است و رطوبات بلغمیه در تجاویف اعضای ایشان مجتمع. سزاوار است اینکه ملاحظه نمایند بسوی اعراض ظاهر اگر بارد و یابس باشد باید که تغذیه و جمیع تدابیر ایشان حار و رطب باشد واگر بارد ... ادامه مطلب »

نکته های شنیدنی: تدابیر کهول و مشایخ (بخش اول)

طب اسلامی

👵👴اندر تدابیر کهول و مشایخ (بخش اول) اما کهول چون مزاج ایشان بارد و یابس است بسبب تحلیل حرارت غریزیه و رطوبت اصلیه باید که تدابیر ایشان و غذاهایشان جمیعا گرم و رطب باشد و از فصد و حجامت و زالو احتراز کنند زیرا که بعد از شصت سال تولید خون کم میباشد بسبب ضعف حرارت غریزی لهذا خون گرفتن ... ادامه مطلب »

تغذیه سالمندان از منظر طب سنتی ایران

 یک متخصص طب سنتی تغذیه سالمندان در طب سنتی ایران را تشریح کرد. به گزارش خبرنگار سلامت خبرگزاری تسنیم, روشنک مکبری‌نژاد درباره تغذیه سالمندان در طب سنتی ایران اظهار داشت: جمعیت سالمندان در سال ۹۰ به ۸/۲ درصد جمعیت کشور رسیده است. به‌گفته وی براساس برآورد جمعیت شناسی در پایان چشم‌انداز ۲۰ساله به ۱۴/۷ درصد جمعیت کشور می‌رسد. تغذیه یکی ... ادامه مطلب »