آخرین خبرها
خانه / بایگانی برچسب ها : در محضر شیخ الرئیس

بایگانی برچسب ها : در محضر شیخ الرئیس

در محضر شیخ الرئیس: تاثیرات هوای گرم

در محضر شیخ الرئیس: تاثیرات هوای گرم

در محضر #شیخ_الرئیس تاثیرات هوا دفع مضرت آن به بوییدن صندل و کافور و گلاب باید کرد و دست و رو به گلاب یا آب سرد باید شست و غذاهای لطیف سبک مثل آش غوره یا آلوچه یا جو یا ماش تناول باید کرد وسینه و دل به صندل و گلاب طلایه (مالیدن) باید کرد و شربت های ترشی که ... ادامه مطلب »

در محضر شیخ الرئیس: امور طبیعیه 

در محضر شیخ الرئیس: امور طبیعیه

در محضر #شیخ_الرئیس #امور_طبیعیه بدانکه معنی مزاج در لغت آمیختن است و در اصطلاح حکما عبارت است از حالتی که از مرکبات بحث در توان یافت میانه گرمی آتش و سردی آب و تری هوا و خشکی زمین. و این حاصل می شود بعد از آمیزش عناصر به یکدیگر و شکسته‌ شدن احوال ایشان به سبب ضدیت صورت های ایشان ... ادامه مطلب »

در محضر شیخ الرئیس: بوهای ناخوش

در محضر شیخ الرئیس: بوهای ناخوش

در محضر #شیخ_الرئیس تاثیرات هوا بوهای ناخوش دفع مضرت بوهای ناخوش اگر تیز باشد، به بوییدن کافور و صندل و گل های خوش بو که تیز نباشد و استنشاق به روغن بنفشه و نیلوفر و گل سرخ باید کرد و اگر نه تیز باشد مثل آب های گنده و گل های سیاه،علاج به بخور عود و بوی مشک و زعفران ... ادامه مطلب »

در محضر شیخ الرئیس: تاثیرات آب

در محضر شیخ الرئیس: تاثیرات آب

در محضر #شیخ_الرئیس #تاثیرات_آب مقرر است که آب رکنی از ارکان بدن است و مخصوص است به آنکه داخل همه غذایی می شود.لیکن باید دانست که آب غذا نمی دهد،از جهت آنکه غذا را واجب است که مشابهتی با غذا خوار داشته باشد تا جزو بدن او تواند شد.پس آب تنها جزو بدن نشود، بل اگر در معده با غذای ... ادامه مطلب »

در محضر شیخ الرئیس: تاثیرات هوای سرد

در محضر شیخ الرئیس: تاثیرات هوای سرد

در محضر #شیخ_الرئیس تاثیرات هوا هوای سرد مضرت هوای سرد غلیظ کردن و بستن است.وبه سبب این،حرارت اصلی در اندرون جمع می کند وتقویت هضم و نضج می کند اولأ و اگر زیاده می شود،حرارت می نشاند و گاه متعفن می سازد و به هلاک می انجامد و مضرت ها در بدن سرد و تر بیشتر است و اگر مفرط ... ادامه مطلب »

در محضر شیخ الرئیس: تاثیرات اغذیه

در محضر شیخ الرئیس: تاثیرات اغذیه

در محضر #شیخ_الرئیس #تاثیرات_اغذیه مقرر است که غذاست که در بدن بدل اجزایی می شود که از او به تحلیل می رود. پس واجب است که عاقل حافظ صحت طلب غذایی کند که بیشتر از آن جزو بدن او شود و در مزاج موافق بدن باشد تا اعتدال مدتی بماند. بنابراین باید که ترّه ها(سبزی) و میوه ها کمتر استعمال ... ادامه مطلب »

در محضر شیخ الرئیس: حرکت و سکون- جماع

در محضر شیخ الرئیس: حرکت و سکون: جماع

در محضر #شیخ_الرئیس #حرکت_و_سکون 🔷 جماع -مضرت جماع بسیار، به تکلف، بی طلب نقصان جوهر روح حیوانی است و ضعف دل و خفقان و تیرگی حواس و سقوط قوت و آماده شدن مزاج است از برای جمیع مرض های اعصاب و واقع شدن گرم مزاجان در دق. -ترک جماع: مضرت ترک جماع کسی که عادت کرده باشد وجع مفاصل و ... ادامه مطلب »

در محضر شیخ الرئیس؛ حرکت و سکون: تاثیر ریاضت

در محضر #شیخ_الرئیس #حرکت_و_سکون و اما تاثیر ریاضت ظاهر است بر طبع سلیم که غذا در هر هضم فُضله دارد از جهت آنکه اگر فضله نداشتی یعنی هیچ زیادتی بر آنچه عوض او می گردد با غذا نبودی و طبع غذا و آنچه با او می شود به عینه یکی بودی، احتیاج به هضم و انقلاب نداشتی، بلکه خود همو ... ادامه مطلب »