آخرین خبرها
خانه / بایگانی برچسب ها : علل سردی

بایگانی برچسب ها : علل سردی

علل فزونی سردی در بدن

سبب هایی که اندر تن سردی افزاید پانزده نوع است: اول حرکت به افراط است از بهر آن که حرارت غریزی را تحلیل دهد. دوم سکون به افراط از بهر آن که حرارت را نفروزد (روشن نکند) تا بدان سبب همچنان فرو مرده به ماند. سیم طعام و شراب به افراط از بهر آن که هضم نشود و حرارت فرو گیرد ... ادامه مطلب »