آخرین خبرها
خانه / بایگانی برچسب ها : پزشک یونانی

بایگانی برچسب ها : پزشک یونانی

نفی داروهای فرنگی از طرف اطبای کهن ایران زمین

نفی داروهای فرنگی

توصیه حکیم موسی بن علیرضا ساوجی درباره داروهای فرنگی این است که جالینوس در مدح ایشان می‌فرماید: «کثرالله عدد المقابر عن امثالهم نعوذبالله من شرور انفسنا» و این همۀ زحمات که کشیدند و فکرها نمودند بیست دوا را باهم ترکیب کردند که به قدر دو، سه مجلس اسهال کند نه این بود که عادت بر ادویۀ قویّۀ مسهله نباشند ولی ... ادامه مطلب »