خواص کرفس اسلایدر صفحه اول - سایت حکیم دکتر روازاده پدر طب ایرانی اسلامی |
آخرین خبرها
خواص کرفس

خواص کرفس

🌿نکته های شنیدنی🌿

 #کرفس

 🔸کرفس، از نظر طبیعت گرم و خشک است.

 🔻تخم آن مانند تخم کرفس وحشی، باز کننده گرفتگی ها و انسداد است و به هضم غذا کمک می کند و از نظر خواص طبی، از ریشه آن قوی تر است و برای استسقاء و تسکین دردها و سایر موارد، شبیه کرفس وحشی است. برای ریه مضر است، از این نظر باید با تخم کاسنی خورده شود. ایجاد ناراحتی در روده می کند و از این جهت باید با کتیرا خورده شود. 

خیس خورده تخم کرفس در آب انگور، برای تقویت معده، تحریک اشتها و دفع سختی ادرار بسیار مفید است. برای زنان باردار و شیرده مضر است، زیرا محرک نیروی جنسی می باشد و تازه آن نیز نفاخ است، از این نظر باید با انیسون خورده شود.

 

پی نوشت: استسقاء: تشنگی و کم آبی

 

منبع: 📕منبع: کتاب معارف گیاهی حسین میرحیدر ص۲۱۶،۲۱۷

کدمطلب:‌۹۷۱۲۲۹  ۱۲PC

خواص کرفس