sang

مجموعه حکایات هفتگی: سنگ کلیه و مثانه

سنگ کلیه و مثانه

محمد علاءالدین سبزواری پد غیاث الدین در کتاب خود، شرحمی دهد:

اگر سنگ کلیه نتواند با دارو دفع بشود، جهد گردد که با جراحی آن را بیرون آورند که کاری سخت خطرناک است، ولی این خطر درکودکان کمتر می گردد. اگر این سنگ در کلیه قرار داشته باشد، هرگز دیده و یا شنیده نشده که از راه جراحی آن را بیرون آورده باشند. به این ترتیب، چنین بیمارانی فقط ازراه دارو علاج می شوند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برای برقراری امکان تعامل با شما کاربر محترم خواهشمند است شماره همراه خود را در فیلد مربوطه وارد نمایید.شماره موبایل شما در سایت منتشر نخواهد شد.

لطفا جای خالی را با مقدار مناسب پر کنید.حاصل همواره عددی مثبت است. *

دکمه بازگشت به بالا