نکته های شنیدنی: قروح و جراحت های طری (بخش دوم)

? نکته های شنیدنی ?

#بیماریهای_پوست_و_مو_

??قروح و جراحتهای طری و سوزانیدن آتش 2

??صفت مرهم ابیض: مرداسنج پنج مثقال،بسیار نرم بسایند و باسرکه در هاون و بعد از آن صلایه کند تانرم شود و در روغن گل سرخ داخل کنند و بر هم زنند تا غلیظ شود

و مثل مرهم گردد؛

پنج مثقال سفیداب قلعی و اندکی کافور داخل کرده صلایه نمایند تا خوب مرهم شود.

مردارسنج را پیش از آنکه به سرکه حل کرده باشند به طریقی که سفیداب را میشویند شسته ، مرهم سازند

?صفت مرهم اخضر که گوشت فاسد و مرده را پاک میکند و لحم زاید را فانی میکند:

یک وقیه اشق را در سرکه حل کنند و نیک بهم زنند تا مانند خلوق گردد و قدری زنگار اضافه کنند استعمال نمایند?

?و مرهم دیگر نیز مفید است باین صورت??

عسل را جوشانده و وقتی سرد شد آنچه ممکن است بر روی آن زنگار میپاشند تا مانند کره گردد که برای جلا دادن زخم های کثیف خیلی مفیداست و آنرا پاک میکند

 واز این مرهم در درمان فیستول ها و زخمهای خیلی کثیف و چرکین استفاده میشودکه آنها را جلا میدهد و گوشت سرخ را میرویاند.

سپس مرهمهایی که باعث رویانیدن گوشت میشود بکار میبرند،

و در تابستان از مرهم سفید برای رویاندن گوشت استفاده میکنند

و بهتر است که پاشیدنیهای گوشت آور ذکر شده را بدان اضافه نمایند و هم وزن آن بتدریج آب افزوده و بسایند.

پی نوشت:

فیستول: ناصور،زخم چرکین

وقیه: واحد وزن

منبع: تحفه سلیمانیه ص209 

کد مطلب: ‌960926 19pc

 

بیشتر بخوانید:  نکته های شنیدنی: زایمان
برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برای برقراری امکان تعامل با شما کاربر محترم خواهشمند است شماره همراه خود را در فیلد مربوطه وارد نمایید.شماره موبایل شما در سایت منتشر نخواهد شد.

لطفا جای خالی را با مقدار مناسب پر کنید.حاصل همواره عددی مثبت است. *

دکمه بازگشت به بالا
بستن