نکته های شنیدنی: قروح و جراحت های طری (بخش دوم) اسلایدر صفحه اول - سایت حکیم دکتر روازاده پدر طب ایرانی اسلامی |
آخرین خبرها
خانه / اسلایدر صفحه اول / نکته های شنیدنی: قروح و جراحت های طری (بخش دوم)
نکته های شنیدنی: قروح و جراحت های طری (بخش دوم)

نکته های شنیدنی: قروح و جراحت های طری (بخش دوم)

? نکته های شنیدنی ?

#بیماریهای_پوست_و_مو_

??قروح و جراحتهای طری و سوزانیدن آتش ۲

??صفت مرهم ابیض: مرداسنج پنج مثقال،بسیار نرم بسایند و باسرکه در هاون و بعد از آن صلایه کند تانرم شود و در روغن گل سرخ داخل کنند و بر هم زنند تا غلیظ شود

و مثل مرهم گردد؛

پنج مثقال سفیداب قلعی و اندکی کافور داخل کرده صلایه نمایند تا خوب مرهم شود.

مردارسنج را پیش از آنکه به سرکه حل کرده باشند به طریقی که سفیداب را میشویند شسته ، مرهم سازند

?صفت مرهم اخضر که گوشت فاسد و مرده را پاک میکند و لحم زاید را فانی میکند:

یک وقیه اشق را در سرکه حل کنند و نیک بهم زنند تا مانند خلوق گردد و قدری زنگار اضافه کنند استعمال نمایند?

?و مرهم دیگر نیز مفید است باین صورت??

عسل را جوشانده و وقتی سرد شد آنچه ممکن است بر روی آن زنگار میپاشند تا مانند کره گردد که برای جلا دادن زخم های کثیف خیلی مفیداست و آنرا پاک میکند

 واز این مرهم در درمان فیستول ها و زخمهای خیلی کثیف و چرکین استفاده میشودکه آنها را جلا میدهد و گوشت سرخ را میرویاند.

سپس مرهمهایی که باعث رویانیدن گوشت میشود بکار میبرند،

و در تابستان از مرهم سفید برای رویاندن گوشت استفاده میکنند

و بهتر است که پاشیدنیهای گوشت آور ذکر شده را بدان اضافه نمایند و هم وزن آن بتدریج آب افزوده و بسایند.

پی نوشت:

فیستول: ناصور،زخم چرکین

وقیه: واحد وزن

منبع: تحفه سلیمانیه ص۲۰۹ 

کد مطلب: ‌۹۶۰۹۲۶ ۱۹pc

 

نظر دهید

تذکر مهم در خصوص درج نظرات:
- حتما نظری مرتبط با موضوع این مطلب درج نمایید. به مطالب غیر مرتبط ترتیب اثر داده نخواهد شد.
- بعد از تایید مدیریت سایت نظر شما، برای عموم قابل نمایش خواهد بود و فقط متن پیام و نام شما، برای عموم نمایش داده می شود **شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد** و محرمانه باقی خواهد ماند.
- برای برقراری امکان تعامل با شما کاربر محترم خواهشمند است شماره همراه خود را در فیلد مربوطه وارد نمایید.
- به نظراتی که شماره همراه کاربر درج شده است با اولویت بالاتر رسیدگی می گردد.
- از درج سوال پزشکی غیر عمومی در بخش نظرات جداً خودداری فرمایید چرا که به این پرسشها پاسخ داده نمی شود.

برای برقراری امکان تعامل با شما کاربر محترم خواهشمند است شماره همراه خود را در فیلد مربوطه وارد نمایید.شماره موبایل شما در سایت منتشر نخواهد شد.

لطفا جای خالی را با مقدار مناسب پر کنید.حاصل همواره عددی مثبت است. *