آخرین خبرها
خانه / اسلایدر صفحه اول / نکته های شنیدنی: قروح و جراحت های طری (بخش دوم)
نکته های شنیدنی: قروح و جراحت های طری (بخش دوم)

نکته های شنیدنی: قروح و جراحت های طری (بخش دوم)

? نکته های شنیدنی ?

#بیماریهای_پوست_و_مو_

??قروح و جراحتهای طری و سوزانیدن آتش ۲

??صفت مرهم ابیض: مرداسنج پنج مثقال،بسیار نرم بسایند و باسرکه در هاون و بعد از آن صلایه کند تانرم شود و در روغن گل سرخ داخل کنند و بر هم زنند تا غلیظ شود

و مثل مرهم گردد؛

پنج مثقال سفیداب قلعی و اندکی کافور داخل کرده صلایه نمایند تا خوب مرهم شود.

مردارسنج را پیش از آنکه به سرکه حل کرده باشند به طریقی که سفیداب را میشویند شسته ، مرهم سازند

?صفت مرهم اخضر که گوشت فاسد و مرده را پاک میکند و لحم زاید را فانی میکند:

یک وقیه اشق را در سرکه حل کنند و نیک بهم زنند تا مانند خلوق گردد و قدری زنگار اضافه کنند استعمال نمایند?

?و مرهم دیگر نیز مفید است باین صورت??

عسل را جوشانده و وقتی سرد شد آنچه ممکن است بر روی آن زنگار میپاشند تا مانند کره گردد که برای جلا دادن زخم های کثیف خیلی مفیداست و آنرا پاک میکند

 واز این مرهم در درمان فیستول ها و زخمهای خیلی کثیف و چرکین استفاده میشودکه آنها را جلا میدهد و گوشت سرخ را میرویاند.

سپس مرهمهایی که باعث رویانیدن گوشت میشود بکار میبرند،

و در تابستان از مرهم سفید برای رویاندن گوشت استفاده میکنند

و بهتر است که پاشیدنیهای گوشت آور ذکر شده را بدان اضافه نمایند و هم وزن آن بتدریج آب افزوده و بسایند.

پی نوشت:

فیستول: ناصور،زخم چرکین

وقیه: واحد وزن

منبع: تحفه سلیمانیه ص۲۰۹ 

کد مطلب: ‌۹۶۰۹۲۶ ۱۹pc

 

نظر دهید

ایمیل شما نشر نخواهد شد.خانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

لطفا جای خالی را با مقدار مناسب پر کنید. *