رسانه های رسمی حکیم دکتر روازاده

بخش مورد نظر را لمس کنید.

سایت رسمی حکیم دکتر روازاده سایت رسمی حکیم دکتر روازاده
https://ravazadeh.com

کانال رسمی در تلگرام کانال رسمی در تلگرام
https://t.me/ravazadeh

کانال رسمی در تلگرام کانال چاپار علمی و خبری در تلگرام
https://t.me/chaparfarhangi

کانال رسمی در تلگرام کانال رسمی در سروش
http://sapp.ir/ravazadeh

کانال رسمی در تلگرام کانال چاپار علمی و خبری در سروش
http://sapp.ir/chaparfarhangi

صفحه رسمی حکیم دکتر روازاده در توییتر صفحه رسمی حکیم دکتر روازاده در توییتر
https://twitter.com/DrRavazadeh

تماس با روابط عمومی گروه تلگرام مرکزی (به این شماره در تلگرام و یا سروش پیام دهید)
09907600160