پاسخ پرسش : امکان درمان بيماري ام اس- MS چاپ
آقا، 41 ساله از تهران
پرسش: مدت 2 سال است پزشكان مشكوك به بيماري ام اس هستن و اندام تحتاني ام حالت مور مور و سوزن سوزن به حالت خواب رفتگي دارد و در اين مدت پالس كورتوني با بستري در بيمارستان و تجويز دارو و ام آر آي و انواع و اقسام آزمايشات خوني و قلبي بهبودي ندارم

پاسخ : باید مراجعه نمایید، خیلی از بیماران ام اسی مخصوصاً آنهایی که در شروع بیماری هستند خیلی خوب جواب می گیرند