پاسخ پرسش : غش کردن بعد از خوردن سردی ها چاپ
خانم، 55 ساله از خمین
پرسش: من حدوده 30 سال است که به نظر خودم وقتی سردی میخورم یا غذا را هضم نمیکنم غش میکنم از هوش میروم .25 سال است قرص فنوباربیتال 100 استفاده میکردم و حالا 15 استفاده میکنم .ولی هنوز وقتی سردی میخورم یا غذا را هضم نمی کنم بعضی اوقات غش میکنم .

پاسخ: تشخیص شما کاملاً درست است، شما صرع دارید یعنی غلبه سردی مطلق به مغز و به هیچ وجه مواد غذایی سرد نخورید. (از قبیل ماهی، ماست و ...) و گرم و خشک بخورید و اصلاً سرخود حجامت نکنید.