پاسخ پرسش : راه کاهش سرعت بیماری m.s - نیش زنبور روشی برای درمان m.s چاپ
آقا، 15 ساله
پرسش: دکتر لطفا پاسخ دهید که برای کاهش سرعت بیماری m.s یا درمان آن راهی در طب اسلامی وجود دارد یا نه؟
همین اواخر متوجه شدم گروهی از محققان داشگاه تربیت معلم تهران توانستند راه درمان این بیماری را توسط نیش زنبور بیابند.

پاسخ : بیماری ام اس از نظر طب سنتی یعنی غلبه بلغم به بافت مغز و نخاع که خودشان از جنس سرد و تر هستند. توصیه می گردد منع بلغم زاها و مواد غذایی با طبع سرد را به شدت رعایت نمایند و از مواد غذایی گرم و خشک در درجه اول و گرم و تر در درجه بعدی استفاده نمایند. استخر نروند و خود را در معرض سرما قرار ندهند و برای درمان کامل نیز به مطب مراجعه شود.
ضمناً نیش زنبور نیز توسط ابن سینا برای ام اس تجویز می شده است و چیز جدیدی نیست.