پاسخ پرسش : درمان افسردگی چاپ

خانم، 43 ساله از تهران
پرسش : مشکل من در رابطه با خلق و خویم میباشد گاهی شاد-غمگین-باانگیزه و گاهی بدون حوصله میشوم .
43سال دارم ولی اولین علائم افسردگی من از زایمان در سن 18 سالگی وبعد از آن به وسواس شدیدی دچار شدم که 10سال دارو درمانی کردم .
اکنون مشکل وسواس وافسردگی تا حدی زیادی بر طرف شده ولی ریشه کن نشده وهیچ قرصی هم مدت 1 سال است که مصرف نکرده ام.

 

 

پاسخ: این بیماری افسردگی هست، سعی کنید مواد غذایی سودازا را نخورید و تا می توانید از خورش های چرب گوسفندی استفاده نمایید و پس از رعایت این موارد، در اولین فرصت مراجعه نمایید باید پایین پای شما فصد شود.