پاسخ پرسش : سکته مغزی و سست شدن دست چاپ
برچسب ها: فصدسکتهبلغم زاهاسکته مغزیسکته وسستی دستبلغم

آقا،  46 ساله از اردبیل                     
پرسش: می خواستم از آقای دکتر بپرسم که من در پی جریاناتی که از مرگ یکی از فامیلام اتفاق افتاد دست چپم از کتف تا آرنج سست شد بطوریکه نمی توانستم آن را تکان بدم بعد از مراجعات به دکتر گفتند که سکته مغزی از بیخ گوشم رد شده و حالا چندین دارو دارم که آن ها را مصرف می کنم اگه درمانی برای دستم هستم لطف کنید آن را بفرمایید؟پاسخ:  می تواند یک سکته مغزی باشد. سکته مغزی، نشستن سودا یا بلغم در مغز است که باعث اختلال در عملکرد مغز است،  اگر درد مانده باشد، فصد می تواند برای شما مفید باشد.