پاسخ پرسش : امکان درمان عدم تعادل درراه رفتن به علت آتروفی مخچه – تخریب عصب و وزوز گوش چاپ

آقا،  30 ساله از کرج                         
پرسش: من دو مشکل دارم که می خواهم بدانم آیا طب اسلامی برایم مناسب است؟
1-عدم تعادل درراه رفتن که به علت آتروفی مخچه می باشد و طب کلاسیک درمانی برایم ندارد.پاسخ:  طب سنتی درمان دارد که در خیلی از مواقع وضعیت بیمار خیلی بهتر می شود.

2-تخریب عصب یکی از گوشها که باعث شده تا 50% شنوایی آن از دست برود و به طور دایم در گوشم صدای وزوز دارم و طب کلاسیک درمانی برایم ندارد.


پاسخ: برای حل این مشکل طب سنتی موثر است و خیلی از وزوزهای گوش درمان می شود.