پاسخ پرسش : احساس مور مور شدن و بی حسی نوک بینی و شقیقه چاپ
برچسب ها: بیماری msدرمان ام اس

خانم، 30 ساله                                     
پرسش: با سلام همسرم مدتی است در نوک بینی اش احساس مور مور شدن و بی حسی دارد همین حالت را در گونه اش نیز دارد گاهی هم در شقیقه اش درد احساس می کند من بسیار نگرانم چون در بعضی از سایتها نوشته به سرعت به پزشک مراجعه کنید نظر شما چیست؟پاسخ : مسیر عصب 5 یا 7 ایشان است، باید پیگیری نمایید تا علت تشخیص و رفع مشکل شود. نقداً مصرف دم کرده افتیمون و استخدوس، بادکش سبک موضعی و چرب کردن موضع با روغن بادام شیرین توصیه می گردد.