پاسخ پرسش : درمان رعشه چاپ

آقا، 31 ساله از تهران
پرسش : آیا رعشه درمان دارد؟
رعشه ای که ناشی ازمصرف داروهای اعصاب باشد یا علتی غیرازاین ؟
وآیااین مشکل ارثی است ؟درمان آن چیست؟

 

 

پاسخ : رعشه درمان دارد که باید حضوراً مراجعه نمایند. ضمناً بعضی از داروهای ضد افسردگی می توانند باعث رعشه بشوند ولی علت ارثی خیلی نمی تواند نقشی داشته باشد