پاسخ پرسش : ضعف چشم و تار دیدن محیط اطراف چاپ
خانم، 30 ساله از اصفهان
پرسش: براي قوي شدن ديد چشمم كه ضعيف است و مقدار كمي محيط اطرافم را تار مي بينم و گاهي اوقات تارتر مي بينم، چه كار بايد بكنم؟ البته چند سالي هست كه چشمهايم ضعيف شده است ؟

پاسخ : این علامت که بعضی مواقع تارتر می بینید نشان دهنده این است که ممکن است مشکل از چیز دیگری غیر از چشم شما باشد و علامت مهمی است که باید جهت معاینه و ارائه درمان به مطب مراجعه نمایید.