پاسخ پرسش : گل مژه و التهاب و قرمزي شديد پلك پاييني چشم کودک چاپ
کودک، 2.5 ساله                        
پرسش: با سلام .پلك پاييني چشم راست  پسر2.5 ساله ام بطور متناوب دچار التهاب و قرمزي شديد ميشود و در آن قرمزي دانه هاي كوچك سفيدي مشاهده ميشود كه البته در بيشتر موارد با گل مژه همراه است.به چشم پزشكان زيادي مراجعه كرده ام و بيماري او را چربي زياد پلك تشخيص داده اند و بيشتر براي او قطره سيپلكس و دگزامتازون و پماد كورتينيل تجويز ميكنند كه فقط مدت كوتاهي التيام مي يابد و دوباره تكرار ميشود .لطفا مرا راهنمايي كنيد.

پاسخ: پلک بچه را با سرکه خانگی بشویید، فقط مراقب باشید در چشم ایشان نرود.