پاسخ پرسش : نازکی پرده چشم وشل شدن مایع دور چشم چاپ

 

آقا، 28 ساله                     
پرسش: باسلام.مادری دارم 40 ساله با چشم نمره 14 درحدود 4 ماه پیش بدون هیچ موردی لکه سیاهی روی چشم چپش پیدا شد. درشب مثل نور و جرقه با پلک زدن دیده میشود و اشیاء را بصورت خطوط  تو در تو می بیند به متخصص مراجعه کرده علت را نازکی پرده چشم وشل شدن مایع دور چشم تشخیص داده است و دستورپرهیز از برداشتن اجسام حتی خیلی سبک داده اند و بدون دارو. گفته اند هر وقت چشمش کاملا تار شد برای عمل سریع مراجعه کند. آیاعمل میتواند فایده داشته باشد و تنها راه حل باشد یا اینکه شما برای آن درمان دیگری را پیشنهاد میکنید.با تشکر

پاسخ: تزریق عسل می تواند به ایشان کمک کند ولی اگر به این سرعت ایجاد شده و در حال پیشرفت است، جراحی می تواند کمکشان کند.