پاسخ پرسش : افزیش قدرت بینایی چاپ

پرسش : برای افزیش قدرت بینایی و جلوگیری از بیشتر ضعیف شدن چشم چه چیزی تجویز میکنید.

 

 

پاسخ : اولاً ورزش دادن چشم  (مالیدن چشم با پشت انگشت سبابه درحالتیکه انگشتان بسته هستند) بعد از وضو که چشم و دستها خیس هستند مفید است و ثانیاً گاهی اوقات عسل در چشمتان بریزید و هفته ای یکبار نیز یک قطره آبغوره طبیعی (بدون نمک) و همچین یک قطره آب لیموی طبیعی در چشمتان بریزید.