پاسخ پرسش : امکان درمان سرطانهای خون با داروهای گیاهی چاپ
آقا، 28 ساله از تبریز
پرسش: یکی از اشناهای ما سرطان خون lp 18  دارند. آیا راهی برای درمان وجود دارند.فعلا در حال شیمی درمانی هستند.

پاسخ: بله مراجعه نمایند، امکان درمان سرطانهای خون با داروهای گیاهی وجود دارد.