پاسخ پرسش : سوزش سطح روی زبان و کبودی کناره های آن چاپ

خانم، 92 ساله            
پرسش: مدتی است که سطح روی زبانم سوزش داشته و خود زبان نیز درد می کند. به علاوه کناره های زبان نیز کبود شده اند. آیا ممکن است به دلیل ناراحتی کبدی باشد؟ و راه درمان ساده ای دارد؟پاسخ: می تواند از کبد باشد ولی نه فقط از کبد. به نظر غلبه گرمی و خشکی است. گرم و خشک ها را کمتر بخورید، سرد و ترها را بیشتر بخورید، عرق کاسنی و شاطره بخورید، سکنجبین عسلی بخورید، حجامت نمایید و اصلاح تغذیه کنید. اگر برطرف نشد، مراجعه نمایید.