پاسخ پرسش : زمان مصرف پودر شویا – زردی دندان ها چاپ

آقا، 30 ساله                                     
پرسش: باسلام واحترام
استفاده ازپودرشویا درشبانه روزچند مرتبه وچه زمانهایی باید باشد؟ با توجه به فرمایش شما(مندرج درسایت)مبنی براینکه استفاده ازپودرشویاباعث سفیدشدن دندانها میشود، بیش از یکسال است ازپودرشویا استفاده میکنم ولی سفیدی دررنگ دندانهایم واقع نشده؛علت رابیان فرمایید؟با سپاس فراوانپاسخ : پودر شویا را یک بار صبح و یک بار چند ساعت قبل از خواب استفاده کنید ولی به لثه نباید مالید.
احتمالاً علتی که باعث زردی دندانهای شما می گردد، هنوز پا بر جا است، معده ای که هضم خوبی ندارد، بخارات آن باعث زردی دندان می شود. وضع معده تان را خوب کنید و از دهان شویه استفاده کنید.