پاسخ پرسش : فعالیتهای دندان پزشکی برای خانمهای باردار چاپ
برچسب ها: فعالیت دندانپزشکی برای خانم باردار

خانم، 22 ساله از مشهد
پرسش : با توجه به ضرر آمپول بی حسی برای زن باردار در صورت رنج بردن از درد دندان و نیاز به پر کردن آن چه کنم؟
ماه چهارم و اولین تجربه بارداری من هست

 

 

پاسخ : با توجه به خطر فعالیتهای دندان پزشکی برای خانمهای باردار و ریسک احتمالی آن، توصیه می شود آنرا بعد از زایمان انجام دهید.