ورود به بانک پرسش و پاسخ
بنر
بنر
بنر
سایه سرو چاپ فرستادن به ایمیل
مرادرخانه سروی هست کاندرسایه قدش
فراغ ازسروبستانی وشمشادوچمن دارم
درختان درقالب جنگل ،یادگاری ازگذشته های دورانسان ها می باشندوجنگل ها هزارن سال نه تنها ماوا(پناهگاه)انسان ها بوده اند،  بلکه منابع تابش نیازهای غذایی،دارویی،تفریحی و..بوده اند.امروزه کمبود آب وپایین رفتن سفره های زیر زمینی وبالارفتن درجه حرارت واصطلاحا گرمایش کره زمین وآلودگی هوا به عنوان بزرگترین معضل موجود در مسایل تخصصی فضای سبز به شمار می رود. به علاوه ضعیف بودن خاک از نظر ماکرومیکرو المان ها،کمبودها را دو چندان کرده، لذا متخصصین این رشته را برآن داشته تا گونه هایی خاص را جهت کاشت درسطح شهرهای بزرگ انتخاب نمایند.نکته اصلی در انتخاب گونه درختان، نیاز آبی گیاه ودرمراحل بعدی عدم تاثیر پذیری ازآفات وبیماری ها وحفظ زیبایی محیط ومنظر وکمترزیان رساندن به پیرامون خود ازجمله خاک ،اشیاء ،شهروندان وپرندگان و.. است.
کاج ها اصولا بومی ایران نیستند وگونه های مختلف آن به ایران واردشده است.متاسفانه دربیش از نیم قرن اخیر بدون اینکه تحقیق جامعی در مورد گونه های وارداتی کاج انجام شود،تنها به صورت سلیقه ای در بسیاری از مناطق ایران با آب وهوای مختلف کاشت کاج روبه افزایش گذاشته است.معایب ومضرات کاج را می توان به صورت زیر خلاصه کرد:
-سوزنی برگ است فبرگ آن سطح کمتری دارد ودرنتیجه قدرت تصفیه کنندگی هوای آن ازدرختان پهن برگ ضعیف تر است.
-خاک پیرامون خود ودرخت را اسیدی کرده که مانع رشد گونه های دیگر می شودو پس از ده سال ریشه آن آهک تولید می کند.
-دربرابر مواد سمی وباران های اسیدی بسیار آسیب پذیر است.
-نوعی اکسید نیتروژن را وارد هوا می کند که از نظر کمیت و کیفیت با اکسیدهای نیتروژن تولید شده در صنعت و ترافیک برابری می کند.
-با تجزیه اندام های گیاهی مشخص گردیده که مقادیری سرب (درحد سمی)در کاج تهران وجود دارد.
-طی سالیان گذشته آتش سوزی هایی که در پارک های جنگلی اتفاق افتاده است اغلب در قطعات کاج بوده که براثر قابلیت زیاد اشتغال برگ های سوزنی خشکیده (صمغ ورزین)می باشد.
-باعث تجمع آفات بوده وهمواره در معرض آلودگی می باشد.
-کاج سایه انداز مناسبی ندارد.
-از طرفی به علت نا آشنا بودن باغبانان با نحوه رشد کاج(ده سال اول رشد قطری وده سال دوم رشد طولی)در فصل هرس،شاخه های پایین را به اشتباه هرس کرده ودردهه دوم با رشد طولی ،درختی با منظر زشت وشکننده وسایه انداز بسیار کم به وجود می آید.
- برگ های سوزنی در معابر شهری با فرود آمدن برروی خودروها وسنگ فرش ها به علت وجود رزین وصمغ صدمه غیر قابل جبران ایجاد می کنند.
-ریشه کاج به مرور زمان به سنگ فرش ها وبافت معابر آسیب جدی می زند و برای معابر مناسب نمی باشد.
-بسیارکند رشد می کند.
-درزیربارش برف های سنگین سریع می شکند.
-چون رطوبت سطحی زمین را به اعماق هدایت می کند دراطراف آن نمی توان چمن کاری کرد وگیاهی رشد نمی کند.
-پرندگان تمایلی به لانه سازی بر شاخسار این درخت ندارند.
پارک تفریحی چیتگر نمونه مشهود برای معرفی گونه کاج تهران می باشد.تقریبا اکثر شهروندان تهرانی حداقل یک بار به پارک جنگلی چیتگر رفته اند ومتوجه شده اند که قسمت سوزنی برگ ها تبدیل به مکانی بی روح ومرده شده است،چون سطح خاک این مناطق عاری از گیاه بوده و هیچ پرنده ای در میان درختان لانه نکرده وخاک زیر درختان،  متراکم وسفت است.
مطالعات انجام شده نشان می دهد که متوسط پوشش علفی در تیپ کاج سوزنی برگ 1/2 %است که عامل آن را می توان موارد ذیل دانست:خاصیت آللوپاتی گونه کاج تهرانی، کمبود رطوبت مورد نیاز پوشش علفی، کوبیدگی شدید خاک، تراکم زیاد درختان کاج در واحد سطح، نوروحرارت کم وفراوانی لاش برگ وسوزنی های ریخته شده وتولید آهک واسید در قطعاتی که کاج سوزنی کاشته شده است.
نمونه های زیادی در کشور از بوستان های جنگلی کاج داریم که در این نیم قرن اخیر به دست خودمان به وجود آورده ایم ومتاسفانه بدون در نظر گرفتن مسایل کارشناسی در مورد شرایط کشت ونگهداری این گونه درخت ،تنها به اقتصادی بودن و بالا بودن آمار سرانه فضای سبز توجه شده است.
اگر کاج ایرانی دارای فوایدی باشد باید به نسبت خاصی در کنار دیگر درختان کاشته شود نه این که با این منطق ضعیف که کاج آب کمی می خواهد آن را درشهرهای پرباران شمال کشور جایگزین درخت زیبای نارنج کرد.درفرهنگ ایرانیان همواره درختان مثمر ومیوه دار بر درختان بی ثمر ترجیح داده می شوندودر بسیاری از شهرهای قدیمی ایران که شهرداری ها وسازمان محیط زیست درخت کاج را درفضاهای عمومی کاشته اند،مردم کاج هارا از ریشه در آورده وبه جای ان درختان میوه با ثمر کاشته اند.
درانتهای مقاله،امیدآن داریم که مسئولین دست اندرکاردرایجاد وتوسعه فضاهای سبز در سراسرکشوربادر نظر گرفتن شرایط اقلیمی کشور به کشت گونه های مثمر وزیبایی درختان بومی ایران اقدام نمایند،نمونه هایی از درختان مناسب اقلیمهای مختلف آب وهوایی ایران نامبرده شده است که توسعه کشت آنها می تواند به زیبایی وسرسبزی این مرزوبوم همیشه سرفراز بیفزاید:
1-زیتون :با ویژگی های زیر:
-درخت ودرختچه ای راست قامت وپرشاخ وبرگ است.
-همیشه سبز
-مقاوم به کم آبی
-مقاوم به آلودگی
-سایه انداز بسیارزیاد(تاج زیبا)
-چوب بسیارسخت وارزشمند برای مصارف صنعتی دارد.
-روغن زیتون برای مصارف خانگی
خداوندمتعال در قرآن کریم بارها از درخت زیتون یادکرده است.امروزه با پیشرفت علوم وروشن شدن خواص وارزشهای غذایی ودرمانی روغن زیتون، اهمیت مصرف آن در حفظ سلامتی انسان وآثار مقدس ومفید این درخت طیبه بهتر آشکار شده است.زیتون بومی ایران بوده است، دلایل عمده بومی بودن آن شامل این موارداست:الف:در زمان ساسانیان از ایلات مختلف ایران زیتون به عنوان تحفه به کاخ آورده می شده است.ب: تولید زیتون در زمان ساسانیان معاف از مالیات بوده .ج:زیتون کلمه ای پارسی است.
2-سنجد:با ویژگی های زیر:
-درختی است باریشه عمیق
-چترزیاب ومناسب
-دارای گل های خوشبو
-برگ های دورنگ وزیبا
-مقاوم به آلودگی هوا
-مقاومت فوق العاده نسبت به کم آبی
-دارای طول عمربالا
-دارای میوه مفید ومقوی حاوی مقدارزیادی ویتامین c
-مقاوم به شوری وتغییرات phخاک
3-توت: با ویژگی های زیر:
-سایه انداز بسیار مناسب
-مقاوم به آلودگی هوا
-مقاوم به کم آبی
-مقاوم به آفات
-مقاوم به خاک های ضعیف
-برگ های آن برای مصرف کرم ابریشم کاربرد دارد
-میوه خوشمزه،دارویی وخشکباری
-چوب باارزش صنعتی در کشتی سازی ولنج سازی وبرخی آلات موسیقی کاهنده فشار خون(برگ درخت).
-توت بهترین ماده قندی خوراکی برای دیابتی ها است.
4-چنار: با ویژگی های زیر:
-مقاوم به آلودگی هوا
-سایه انداز بسیار مناسب ووسیع وبسیار خنک
-درخت تهران
-جوشانده گیاه مذبور سرشار ازتانن بوده ودردرمان اسهال خونی به کار می رود.
-در تابستان بیشترین ودرزمستان کمترین حرارت را به خود جذب می کند.
5-نارنج: با ویژگی های زیر:
-درخت میوه دار وزیبا وهمیشه سبز
-مقاوم
-خواص درمانی آن:
-الف)برگ:ضداسپاسم وبهبود دهنده هضم.
-ب) گل :آرامش بخش ،مسکن،ضداسپاسم،پوست.
-ج) مقوی دستگاه گوارش وبهبوددهنده هضم.
-د)رب آن کاربرد وسیع در آشپزی داشته است.
-در صنعت عطر سازی استفاده فراوان دارد.
6-زبان گنجشگ: با ویژگی های زیر:
-مقاوم به کم آبی
-مقاوم در برابر شرایط جوی
-کم افت .مقاوم به آفت های موجود
-سریع الرشد
-سایه انداز مناسب
-تنه درخت بسیارزیبا
-قابلیت ریشه دهی در اکثر خاکهای ایران
ما می دانیم انسان های بی خاصیت را درخت بی ثمر تشبیه می کنند.
اگر بهانه این  است که کاج، آب کمی می خواهد،  چرا در مرکز باران های شمال کاج به جای نارنج زیبا می کارند.
از طرفی اگر کاج ایرانی هم دارای فوایدی باشد، باید به نسبت خاصی در کنار دیگر درختان کاشته شود تا جنگل که از بیش از 130 گونه مختلف تشکیل می شود معنا پیدا کند.
چرا کاری کرده ایم که مردم شبانه به محل پارک های نزدیک محل می روندودرخت کاج امریکایی را ازریشه در آورده به جای آن درخت با ثمر را می کارند.
 

دیدگاه شما

افزودن نظر


  • >:o
  • :-[
  • :'(
  • :-(
  • :-D
  • :-*
  • :-)
  • :P
  • :\
  • 8-)
  • ;-)

  معرفی

  دکتر حسین روازاده

  دارای مدرک پزشکی عمومی از دانشگاه تهران به شماره نظام پزشکی 58290

  زبان سایت

  English Arabic French German Turkish Persian

  جستجو گوگل  در سايت احياي سلامت
  در كل اينترنت

  تبلیغات

  به زودی امکان پذیرش تبلیغات فراهم میگردد.

  سایت رسمی دکتر روازاده , طب سنتی و حجامت و احیای سلامت و درمان مشکلات ناباروری

  مرجع طب سنتی و دارو های گیاهی ، خواص حجامت مورد تایید دکتر روزاده

  خواص حجامت و خواص زالو درمانی , درمان زود انزالی و مشکلات ناباروری مورد تایید دکتر روازاده