ورود به بانک پرسش و پاسخ
بنر
بنر
بنر
خطمي چاپ فرستادن به ایمیل

گياهي است علفي و چند ساله كه ارتفاع آن به حدود 2 متر مي رسد ساقه آن از كرك­هاي ريز كه به رنگ خاكستري مي­باشد پوشيده شده است .

برگ­هاي ختمي دندانه­ دار، پهن و مانند قلب مي­باشد. گل­هاي آن درشت به رنگ سفيد مايل به قرمز يا ارغواني است كه به صورت دسته­ هاي سه­ تايي در اواخر تابستان ظاهر مي­شود .

ختمي به علت داتشن گل­هاي زيبا به صورت گياه زينتي در باغچه­ ها كاشته مي­شود. تمام قسمت­هاي اين گياه استفاده طبي درد .

 

خواص دارویی

ختمي از نظر طب قديم ايران سرد و تر است و بطور كلي روي تمام اعضاي بدن مخصوصاً روده ­ها، ريه­ ها، معده، كليه­ ها و مثانه موثر است .

ـ ملين و برطرف كننده يبوست است؛

ـ بيماري­هاي تنفسي را برطرف مي­كند؛

ـ سرفه­هاي خشك را از بين مي برد؛

ـ براي رفع گلو درد جوشانده گل ختمي را غرغره كنيد؛

ـ عادت ماهيانه را منظم مي­كند .

خواص ریشه ختمی

ـ ناراحتي­هاي پوستي را برطرف مي­كند و پوست را نرم مي­سازد؛

ـ سرفه­هاي خشك را از بين مي­برد؛

ـ تب را پائين مي­آرود ؛

ـ اسهال خوني را شفا مي­بخشد؛

ـ ادرار را زياد مي­كند؛

ـ كمي ترشحات عادت ماهيانه را برطرف مي­كند؛

ـ تورم را رفع مي­كند؛

ـ ناراحتي­هاي دستگاه ادراري را برطرف مي­كند؛

ـ قند خون را تنظيم مي­كند.

 

خواص برگ ختمی

ـ ضماد برگ ختمي در برطرف كردن دمل­ها و ورم پستان و روم معده موثر است؛

ـ براي التيام شكستگي­ها، برگ ختمي را بصورت ضماد درآورده و روي محل شكستگي بگذاريد؛

ـ ضماد برگ ختمي در برطرف كردن درد سياتيك مفيد است ؛

ـ رعشه را برطرف مي­كند؛

ـ ورم بناگوش را با ضماد برگ ختمي درمان كنيد.

حکیم عقیلی خراسانی در مخزن­الادویه آورده است:

«معروف است و سفيد و سرخ و الوان مختلفه مي­باشد و آنچه بي­گل باشد خطمی برّی و خطمي نر نامند.

جالينوس سرد و تر دانسته و شيخ الرّئيس گرم به اعتدال و اكثر مركّب القوي و مايل به سردي و تري و از انواع خبّازي شمرده­اند و محلّل و منضج و رادع و مرخّي و گل او ضعيفتر از برگ و ساق و هرگاه برگ و ساق او را خشك كرده كوبيده استعمال نمايند بهتر دانسته­اند و آب طبيخ او جالي امعاء و مقعد و رافع ضرر تندي ادوية مسهله است و يك مثقال او جهت تحليل قولنج و گشودن بول و حيض و قرحة امعاء و نفث الدّم و سرفة حارّه و اسهال و مغص و مواد سوداوی و خلط خام و ضماد او جهت التیام قروح و تسکین درد ورم­ها و تحلیل او و خنازیر و نضج جراحات و دمل و ورم پستان و مقعد و ورم جراحات و حزاز و شكستگي اعضاء و عرق­النّساء و مفاصل و نقرس و با روغن زيتون جهت گزيدن هوام و سوختگي آتش و با ادوية مناسبه و روغن­ها جهت ذات­الجنب و ذات­الرّيه و ضماد پختة او با روغن بغايت منضج سريع­الأثر در اورام حارّه و نطول او جهت نرم داشتن موي و جلوس در طبيخ او جهت ورم مقعد و انضمام فم رحم زنان عقيم مفيد است و تخم كوبيدة ‌او جهت سنگ گرده و لعاب او با شكر جهت سرفة حار و ضماد او با سركه كه در آفتاب نشينند جهت بهق و با روغن زيتون و سركه جهت سموم حيواني و يك جزو تخم او با دو جزو دانة خرما كه با سركه طلا كنند جهت ورم بغايت مجرّب و پوست بيخ او بغايت مليّن و قوي التّحليل و طبيخ او جهت مغص و زحير و سدّة امعاء و قرحة او و با شراب جهت عسر بول و حصات و رفع فضلات خام مثانه و عرق­النّساء و ارتعاش و شكاف عضلات و جلوس در طبيخ او و به دستور تضميد آن جهت تحجّر مفاصل و صلابت اعضاء و مضمضة ‌طبيخ او با سركه جهت درد دندان نافع است و چون بيخ او را كوبيده در لته بسته در آب گذاشته در زیر آسمان چندان بگذارند که منجمد گردد طلای او جهت رفع تهبج پلك چشم مؤثّر است و به جهت سرفة حارّه و  نفث­الدّم مجرّب و طبيخ او نيز همين اثر دارد و مضرّ معده و مصلح او عصاره زرشك و عسل و رازيانه و گويند مضرّ ريه است و عسل مصلح اوست و قدر شربتش از يك مثقال تا دو مثقال و از طبيخ او تا سي مثقال و بدلش خبّازي و صمغ خطمي بغايت مسكّن تشنگي و قابض طبع و رافع قي صفراويست.»

در کتاب مفرده شناسی از مجموعه آموزشی دکتر حسین روازاده در مورد همه مفرده های گیاهی دارویی مطالبی چامع با ذکر منبع دست اول و تمامی خواص، ویژگی ها و کیفیات توضیحاتی کامل آمده است که توجه شما فرهیخته گرامی را به آن جلب می نماییم. و شما می توانید هر گیاهی را با خواص آن در این کتاب ها بیابید.

 

دیدگاه شما

افزودن نظر


  • >:o
  • :-[
  • :'(
  • :-(
  • :-D
  • :-*
  • :-)
  • :P
  • :\
  • 8-)
  • ;-)

  معرفی

  دکتر حسین روازاده

  دارای مدرک پزشکی عمومی از دانشگاه تهران به شماره نظام پزشکی 58290

  زبان سایت

  English Arabic French German Turkish Persian

  جستجو گوگل  در سايت احياي سلامت
  در كل اينترنت

  تبلیغات

  به زودی امکان پذیرش تبلیغات فراهم میگردد.

  سایت رسمی دکتر روازاده , طب سنتی و حجامت و احیای سلامت و درمان مشکلات ناباروری

  مرجع طب سنتی و دارو های گیاهی ، خواص حجامت مورد تایید دکتر روزاده

  خواص حجامت و خواص زالو درمانی , درمان زود انزالی و مشکلات ناباروری مورد تایید دکتر روازاده