50 درصد داروهای مصرفی کشور«گیاهی » می شود چاپ
برچسب ها: طب سنتیدارو های گیاهیایسنادکتر وحید دستجردیوزیر بهداشتجایگاهایرانداروهای مصرفیهفته نامه سپید

ایسنا: دکتر مرضیه وحید دستجردی، وزیر بهداشت با اشاره به جایگاه طب سنتی در کشور گفت: ((در ایران بیش از 900 داروی گیاهی داریم و مصمم هستیم 50 درصد داروهای مصرفی مان را به سمت داروهای گیاهی برسانیم.))


منبع: هفته نامه سپید  91/2/14