درمان اورژانسی 4 اقدامات سریع جهت بازگشت آرامش در هنگام استرس و عصبانیت چاپ
برچسب ها: آبآب یخاسترسعصبانیتآب خنک

برای بازگشت آرامش در هنگام استرس و عصبانیت موارد ذیل توصیه می شود:

- موقعیت خود را تغییر دهید.
- نفس عمیق بکشید و حدود سه ثانیه نگهدارید و سپس به آرامی با عضلات شکم آن را بیرون دهید.

- هرگز برخلاف اصطلاح رایج در بین مردم، در هنگام استرس و عصبانیت آب خیلی خنک و یخ نخورید، بلکه آب ولرم یا کمی خنک میل کنید.