پاسخ پرسش : سردرد، سرگيجه، نفخ و سندرم روده تحريك پذير چاپ

آقا، 43 ساله                       
پرسش: باعرض سلام خدمت آقاي دكتراينجانب حدوداچهارماه است كه دچارسردردوسرگيجه ميشوم طوري كه بعضي اوقات برروي شقيقه هاوپيشاني است وبعضي موقع ها برروي سرم ميباشدكه همراه آن تنگي نفس تپش قلب وخشكي دهان پيدامي كنم واحساس ميكنم نفخ شديدمعده دارم البته چندماه پيش اين سردردهاهنگام غذاخوردن رخ ميداد ضمن اينكه حالت مزاجي ام تغييركرده كه بامراجعه به دكترعنوان نمودندكه سندرم روده تحريك پذيردارم قبل ازآن آندوسكپي هم انجام داده بودم كه گفتند رفلاكس دارم واسيد معده برگشت مي خوردكه قرص امپرازول تجويزودرحال حاضرهم استفاده مي نمايم ضمنابه خاطرسردردهايم قرص كلروديازپوكسايدهم شبهااستفاده ميكنم ودكتر نورولژ عنوان ميكندازاسترس واعصاب ميباشد.خواهشمنداست دراين خصوص راهنمائي بفرمائيدباتشكرپاسخ : اول باید فصد نمایید، هیچ چیز خامی نخورید، دستورات روده تحریک پذیر مراعات شود، آب کلردار و آب معدنی های کارخانه ای داخل بطری را به هیچ وجه استفاده نکنید.