ریختن عسل در گوش چاپ
برچسب ها: عسلگوش

ریختن عسل در گوش:

هر شب دو قطره عسل در گوشتان بریزید.

این کار معمولاً توسط پزشک در یک دوره پنج روزه تجویز می گردد و برای اثرپذیری بهتر بعد از اتمام دوره یک هفته ای که روغن زیتون را داخل گوشها ریخته اند، سفارش می گردد.

تذکر :

1- برای این کار به هیچ وجه عسل را نباید با آب مخلوط کنید.
2- پس از ریختن عسل در گوش می توانید یک دستمال گرم هم بر روی گوش بگذارید تا عسل بهتر نفوذ کند.

3- حتماً باید از مرغوبیت و کیفیت عسل مطمئن باشید تا دچار مشکل نگردید.