پاسخ پرسش : احساس درد در ناحیه زیر ناف چاپ
برچسب ها: ادراردستگاه تناسلیپروستات
آقا، 18 ساله
پرسش: من چند وقتی است که در ناحیه زیر نافم احساس درد می کنم و فکر می کنم مربوط بهز باشد چون گاهی اوقات هنگام ادرار، ادرارم قطع می شوم از شما درخواست دارم من را درمان این بیماری راهنمایی بفرمایید.

پاسخ: بعید است مشکل شما در این سن به دلیل پروستات باشد. می تواند علتی در دستگاه ادرار و تناسلی شما باشد. حتماً پیش اروژولیست رفته و مشکلتان را پیگیری نمایید.