پاسخ پرسش : ظروف مسی چاپ
برچسب ها: ظرف مسی
آقا، 29 ساله
پرسش : در باره ظروف مسی چرا در روایات به فواید آن اشاره نشده است بلکه حتی روایت معتبری دیدم که می فرماید اگر کسی مس را برای خوردن و آشامیدن استفاده کند به دردی مبتلا می شود که جز خدا درمانی ندارد؟

پاسخ : ظروف مسی تجربه چندین هزار ساله بشر است و چنین روایتی معتبر نمی باشد. اگر می توانید سند آن را ارائه نمایید.