پاسخ پرسش : سماور برنجی گازی بدون اتصال به دودکش چاپ
آقا، 70 ساله از تهران
پرسش: طبق توصیه جنابعالی الحمدلله یک سماور برنجی جدید خریدیم.  این سماور گازی است.  آیا روشن بودن شعله گاز بدون اتصال به دودکش در محیط خانه خطرناک نیست؟

پاسخ: چون مدت کوتاهی روشن است، هواکش آشپزخانه یا باز کردن پنجره کفایت می کند.