پاسخ پرسش : چربی بالای خون به دلیل استفاده از روغن های ناسالم چاپ
برچسب ها: فصدآبغورهچربی خونسر گیجهروغن ناسالمکره مشکی
آقا، 84 ساله
پرسش:  ایشان در یکی از روستاهای شمال ساکنند اخیرا دچار سرگیجه هستند و آزمایش چربی بالا را نشان میدهد علت چیست و چه باید کرد؟

پاسخ: علت استفاده از روغن های ناسالم هست و باید روغنهای خوب را جایگزین نمایند. کره مشکی که از ماست گرفته می شود نیز برای درمان چربی خون مفید است، آبغوره نیز زیاد مصرف نمایند، چون سرگیجه دارند، فصد نیز برای ایشان خوب است.