پاسخ پرسش : امکان درمان درد پاشنه به دلیل خار پاشنه چاپ
برچسب ها: درد پادرد پاشنهخار پاشنهآرد سنجدعرق زیره
آقا، 29 ساله از اهواز
پرسش: بنده حدود 2 سال است از درد پاشنه پا رنج می برم .پس از مراجعه به دکتر ارتوپد، چندماه از پد پاشنه استفاده کردم.موثر نبود.پس از مراجعه مجدد دکتر کورتون تزریق کردند که حدود سه ماه موثر بود ولی بعد درد شروع شد و حتی شدیدتر ازقبل شد. مجددا به پزشک دیگری مراجعه کردم.تجویز کفش طبی و دمپائی طبی شد و اینکه هر روز صبح وشب با آب گرم پایم را مالش دهم.این هم موثر نبود. عکس نیم رخ هر دو پا هم خار ضعیفی را نشان می دهد. آزمایش قندخون هم نرمال نشان می دهد. تقریبا علیل شده ام. خواهشمندم راهنمائی بفرمائید.

پاسخ: از نظر ما خار پاشنه یک درد مفصلی حساب می شود که هم کار عملی و هم دارو برای درمان لازم است. نقداً هر روز آرد سنجد  و عرق زیره نیز میل کنید و سرد و ترها را نخورید و بیشتر گرم و خشک یا گرم و تر میل کنید اگر بهتر نشدید مراجعه نمایید.