پاسخ پرسش : درمان قار و قور معده چاپ
آقا، 30 ساله از تهران
پرسش: سلام درخصوص درمان قار و قور معده مخصوصا بعد از خوردن میوه خام مرا راهنمایی کنید.

پاسخ: مدتی لیمو ترش، لیمو عمانی و مرکبات نخورید. آب وایتکس دار (آب لوله کشی حاوی کلر) نیز به هیچ وجه نخورید و از آب بدون وایتکس استفاده کنید.