پاسخ پرسش : تهیه داروی کد 118 چاپ
آقا، 51 ساله از اصفهان
پرسش: با توجه به پرداخت هزینه ی دارو ها داروی مربوط به کد 118 دریافت نکردیم. داروی مربوط به کد 118 چیست که ما در شهرستان تهیه کنیم.

پاسخ: 50 گرم سیاه دانه را با گوش کوب بکوبید (نه با آسیاب) و با 300 گرم عسل زنبوری چند گیاهی مخلوط کنید.