پاسخ پرسش : استفاده از عسل در تهیه کیک و شیرینی چاپ
برچسب ها: عسلشیرینیکیک
خانم، 27 ساله
پرسش : آیا از عسل میتوان در تهیه کیک و شیرینی استفاده نمود ؟ آیا عسل در اثر حرارت فر سمی نمی شود؟
پاسخ: بله می توانید استفاده کنید. عسل هم اگر مستقیماً حرارت نبیند و در ترکیب چیزی باشد، هیچ اشکالی ندارد.