پاسخ پرسش :حجامت پشت گودي گردن و ير روي ستون فقرات چاپ
برچسب ها: حجامتحجامت عامگردن

 

آقا، 27 ساله
پرسش: در برخي روايات حجامت پشت گودي گردن و ير روي ستون فقرات را عاملي براي فراموشي ذكر كرده اند. آيا حجامتي كه ما در قسمت پشت انجام ميدهيم جزو اين موارد است يا خير ؟

 


پاسخ: خیر. حجامت عام با این نوع حجامت فرق دارد و مشکلی ندارد.