پاسخ پرسش : تلخ شدن غذا با استفاده از روغن كنجد نامرغوب چاپ
برچسب ها: روغن کنجد
خانم، 21 ساله  از رفسنجان                   
پرسش: وقتي از روغن كنجد استفاده ميكنيم غذا را تلخ ميكنه و اولين تجربه ما از روغن كنجد هست. چكار كنيم؟

پاسخ: مشکل از روغن کنجد شما می باشد که فرایند روغن گیری خوب انجام نشده است. از عطاریهای مورد تایید ما تهیه نمایید.