پاسخ پرسش : تصفیه آب – تصفیه نمک چاپ
برچسب ها: نمکآب سالمتصفیه آب

 

سوال مطرح شده در همایش خانواده بزرگ حامیان سلامت تولید و تغذیه سالم
پرسش: راهکار مناسب برای تصفیه و پاک نمودن آب و نمک چیست؟پاسخ: آلودگیهای معمول را همین تصفیه کننده های خانگی شاید بتوانند تصفیه کنند ولی آلودگیهای شیمیایی آب مانند نیترات و کلر را نمی توانید تصفیه کنید.
برای تصفیه نمک نیز اگر نمک از دریا یا چشمه گرفته شده باشد، جزء خاکی ندارد و پاک بوده و نیازی به تصفیه نمی باشد و نمکهای آلوده به خاک نیز توصیه نمی شود که خورده شود.