پاسخ پرسش : تهيه كلسيم خانگي از پوست تخم مرغ چاپ
برچسب ها: تخم مرغکلسیم خانگی

آقا، 37 ساله
پرسش: باسلام در مورد تهيه كلسيم خانگي از پوست تخم مرغ ماشيني استفاده شود يا پوست تخم مرغهاي خانگي متشكرمپاسخ: استفاده از پوست تخم مرغی که مرغ آن هورمونی نباشد برای تهیه کلسیم خانگی، بهتر است.